Benković d.o.o.

Komunalno poduzeće Benković d.o.o. Benkovac http://benkovic.hr/ osnovano je 01.12.2005. godine na Trgovačkom sudu u Zadru, u 100% vlasništvu Grada Benkovca kao jedinog osnivača.
Upravu Društva čini direktor, a ulogu Nadzornog odbora obavlja Gradonačelnik Grada Benkovca, dok je Gradsko Vijeće skupština društva.
Osnovne djelatnosti koje poduzeće obavlja su; održavanje zelenih površina, prikupljanje i odvoz smeća, održavanje i upravljanje sa grobljima, stočni sajam te ostale poslove.

Poduzeće ima ukupno 30 stalno zaposlena djelatnika, a u periodu pojačanih aktivnosti od 5-10 mjeseca upošljava 6 sezonskih djelatnika.

Služba čistoće kao i ostali tehnički poslovi na broj 023/681-073
Služba zajedničkih poslova (računovodstvo i ostali administrativni poslovi) 023/684-153

http://benkovic.hr/usluge/odvoz-otpada Adresa: Domobranska 2
Telefon: 023/684 153; 023/681 073
Faks: 023/684 153

 

- Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

- Plan nabave za 2012.godinu

- Financijski plan i plan nabave za 2013. godinu

- Izjava direktora Benković d.o.o.