AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća

U utorak, 13. ožujka 2018. godine održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Sjednica je zakazana za 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

DNEVNI RED  (http://www.benkovac.hr/sjednice-gradskog-vije%C4%87a/114-4-sjednica-gradskog-vije%C4%87a-grada-benkovca)

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
  Aktualni sat
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Benkovca
 6. Prijedlog Odluke o planu razvoja i mreži dječjih vrtića na području Grada Benkovca
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2018/2019. godinu
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Benkovca
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i predsjednicima mjesnih odbora
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Benković d.o.o za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju korištenjem minusa po žiro računu kod poslovne banke
 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Benkovca  za 2018. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u k.o. Lepuri, naselje Kožlovac
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine
 5. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva „Benković“ d.o.o. za usluge
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Benkovca za 2017. godinu

 

Napomena: materijali za 6. točku Dnevnog reda dostavljaju se u digitalnom obliku (CD)


                                                                                                                    PREDSJEDNIK     

                                                                                                                      Boris Erceg

 

 

 

        

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA