AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Javne rasprave za DPU Kukalj i Buković

Zadarska županija, Grad Benkovac, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj na temelju Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Benkovca KLASA: 350-01/17-01/5 URBROJ:2198/27-02-17-8 od 31. listopada 2017.

O b j a v l j u j e

J A V N U  R A S P R A V U

O prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Buković gaj u Bukoviću


Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Buković gaj u Bukoviću održat će se u vremenu od 13. studenog do 20. studenog 2017. godine organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid organizirati će se tijekom javne rasprave u zgradi gradske uprave u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 12 svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Prijedlog Odluke stavlja se na javni uvid i na internet stranicu Grada Benkovca www.benkovac.hr


Javno izlaganje održati će se dana 17. studenog 2017. godine s početkom u 10.00 sati u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 43.


Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Odluke mogu se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca, Šetalište kneza Branimira 12 zaključno sa 20. studenim 2017. godine. Zainteresirani sudionici u javnoj raspravi mogu sudjelovati na slijedeći način: postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućivanjem pisanih prijedloga.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zadarska županija, Grad Benkovac, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj na temelju Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Benkovca KLASA: 350-01/17-01/4 URBROJ:2198/27-02-17-8 od 31. listopada 2017.

O b j a v l j u j e

J A V N U  R A S P R A V U

O prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Kukalj Benkovačko Selo


Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Kukalj Benkovačko Selo održat će se u vremenu od 13. studenog do 20. studenog 2017. godine organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.


Javni uvid organizirati će se tijekom javne rasprave u zgradi gradske uprave u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 12 svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.0 sati. Prijedlog Odluke stavlja se na javni uvid i na internet stranicu Grada Benkovca www.benkovac.hr.


Javno izlaganje održati će se dana 17. studenog 2017. godine s početkom u 11.00 sati u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 43.


Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Odluke mogu se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca, Šetalište kneza Branimira 12 zaključno sa 20. studenim 2017. godine. Zainteresirani sudionici u javnoj raspravi mogu sudjelovati na slijedeći način: postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućivanjem pisanih prijedloga.

 

 

 

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA