AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja br. 1. Donji Karin

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17.), gradonačelnik Grada Benkovca Zaključkom je utvrdio Prijedlog Urbanističkog plana uređenja broj 1 ''Donji Karin''
(KLASA: 350‐01/17‐01/2, URBROJ: 2198/27‐02‐18‐32, od 10. travnja 2018.) i uputio ga na javnu raspravu.

Cjelokupno izvješće o javnoj raspravi možete pogledati OVDJE.


Javni uvid u Prijedlog Plana održao se u zgradi gradske uprave (mala vijećnica), u Benkovcu, u trajanju od 20. travnja do 20. svibnja 2018. godine.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju, dostavljena je javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana. U skladu sa člankom 101. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja. Mišljenja javnopravnih tijela zaprimljena u javnoj raspravi smatraju se mišljenjem, suglasnosti, odobrenjem i drugim aktom javnopravnih tijela, koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogli su se dati u roku od 20. travnja do zaključno 21. svibnja 2018. godine.

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju objavljeni su na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Benkovca, mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, i na druge način, koje propisuje Zakon o prostornom uređenju.

Ukupno 12 podnesaka raščlanjena su na 38 primjedbe, od čega je njih:
‐ 9 usvojeno
‐ 11 nije usvojeno
‐ 1 djelomično usvojeno
‐ 17 uvaženo.

Unutar izvješća o javnoj raspravi nalaze se i mišljenja/suglasnosti javnopravnih tijela, koja sukladno Zakonu o prostornom uređenju moraju biti sastavni dio Izvješća.

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA