AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

U utorak, 13. ožujka 2018. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca, ujedno i prva u ovoj godini.

Vijećnici su usvojili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu kao i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Benkovca, Odluku o planu razvoja i mreži dječjih vrtića na području Grada Benkovca, Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2018/2019. godinu, Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Benkovca.

Dali su suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca, prihvatili su Odluku o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i predsjednicima mjesnih odbora, Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Benković d.o.o za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju korištenjem minusa po žiro računu kod poslovne banke, Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2018. godinu.

Također su podržali Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u k.o. Lepuri, naselje Kožlovac, Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca, Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine, Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca te su usvojili izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Benkovca za 2017. godinu.

Najveća rasprava povela se oko prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva „Benković“ d.o.o. za usluge kojom je na kraju predložen Ivan Mitrović iz Tinja s 9 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana glasa.

Na aktualnom satu postavljeno je nekoliko pitanja pa je tako vijećnika Branka Guzića iz nezavisne liste Frane Tokića zanimalo zašto se čuju glasni zvukovi iz Bioenergane u Šopotu, da li je riječ o probnom radu ili će ona tako zvučati uvijek. Također ga je zanimalo zašto su se uredi Agencije za plaćanje u poljoprivredi preselili u Zadar rekavši da u Benkovcu ljudi imaju veće potrebe za njezinim radom.

Gradonačelnik Tomislav Bulić odgovorio mu je kako do sada nije imao pritužbi građana na rad i zvukove iz Bioenergane otkako je ona puštena u probni rad. Dodao je da će Bioenergana poštivati sve uvjete i standarde kako ne bi ugrožavala i ometala život stanovništva, te ako tako ne bude, da će grad reagirati. Na pitanje oko izmještanja ureda za plaćanje u poljoprivredi, kazao je da dijeli vijećnikovo mišljenje te da će uputiti zahtjev na mjerodavne institucije za njezino vraćanje u Benkovac.

Vijećnik Zoran Ledenko s nezavisne liste Frane Tokića upitao je na koji se način može pomoći obitelji Mikulić iz Vukšića koja za svoj stambeni objekt ne može dobiti priključak na struju.

Zamjenica gradonačelnika Paulina Kulaš kazala je kako je potrebno provjeriti cjelokupnu situaciju te da bi bilo najbolje da se obrate u Gradsku upravu kako bi zajednički sagledali problem.

Vijećnik Borna Nimac s nezavisne liste Frane Tokića upitao je gradonačelnika što sve grad čini da bi zadržao mlade da ne odlaze iz Benkovca i što je po tom pitanju do sad učinjeno.

Gradonačelnik Bulić mu je odgovorio kao grad radi puno stvari, a među ostalim je i nedavno potpisivanje 11 ugovora iz Intervencijskog plana kojim će se graditi i stvarati preduvjeti za zapošljavanje. Spomenuo je i nedavni sastanak s predsjednicima Mjesnih odbora radi dogovora oko proširenja građevinskog područja po svim naseljima, a sve u cilju ostanka mladih obitelji koji će imati mogućnost gradnje svojih obiteljskih kuća.

Vijećnik Jovan Bojanić iz DSS-a ukazao je problem s razbijenim svjetlima javne rasvjete u Ulici Nikole Tavelića te je upozorio na potrebu tamponiranja seoskih puteva u Bukoviću koji se nalaze u blizini škole i u zaseoku Volarevići, a koji su nastali uslijed vododerina.

Gradonačelnik Tomislav Bulić kazao je kako će nastojati osigurati javnu rasvjetu na onim mjestima gdje je nema, a što se tiče cesta, kazao je kako će grad angažirati privatnika s kojim ima ugovor i koji će tijekom travnja krenuti u sanaciju oštećenja u skladu s financijskim mogućnostima grada.

Vijećnik Josip Kamber s nezavisne liste Frane Tokića upitao je što je s ispraćajnom dvoranom u Tinju i kada će grad krenuti u rješavanje katastarske izmjere.

Na pitanje oko ispraćajne dvorane odgovorila je pročelnica Kristina Sakić rekavši kako je u tijeku prikupljanje sve potrebne dokumentacije za novoformiranu parcelu nakon čega će se uputiti zahtjev Ministarstvu državne imovine kako bi gradu darovali parcelu za izgradnju ispraćajne.

Na pitanje oko katastarske izmjere odgovorio je gradonačelnik Bulić rekavši kako je u Državnoj geodetskoj upravi dobio odgovor kako država kreće s modelom homogenizacije, odnosno usklađenje stvarnog stanja katastra kojim bi se cijela država riješila kroz dvije do tri godine, među kojima Buković, Benkovac i Tinj.

Jure Prgomet, vijećnik nezavisne liste Frane Tokića upitao je zašto nema javne rasvjete u Ulici Benkovačke bojne, a spomenuo je i problem ceste u novom naselju Kukalj koju je potrebno sanirati.

Gradonačelnik Bulić kazao je kako u grad nije stigao nikakav dopis na temu nepostojanja ulične rasvjete u Benkovačkoj bojnoj ali da se traži mogućnost za apliciranje sredstava za neku od mjera iz sredstava EU kako bi osigurali javnu rasvjetu po cijelom gradu
.

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA