AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

U četvrtak 31. siječnja 2019. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca.

Na aktualnom satu vijećnik Jovan Bojanić iz DSS-a upitao je do koje je faze stiglo rješenje za postavljanje rasvjete u naselju Buković, kolika je cijena i koliko se rasvjetnih tijela planira postaviti.

Gradonačelnik Tomislav Bulić kazao mu je nedavno priključena javna rasvjeta u Bukoviću te da je u tijeku zamjena žarulja u 4 naselja koja su sufinancirana iz Fonda za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon čega će na red doći i Buković. Kazao je da je u tijeku pilot projekt vezan za zamjenu svih žarulja na području grada, a radi se o led žaruljama.

Vijećnika Bojanića također je zanimalo da li su osigurana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i kada će se sanirati građevinski deponij u Lišanima Tinjskim.

Gradonačelnik Bulić kazao će obići navedeni teren i vidjeti o čemu se točno radi ali da na žalost postoje problemi u svim naseljima Grada Benkovca po pitanju divljih deponija. Dodao je ukoliko se radi o manjem zahvatu da će se to sanirati, ali ako su u pitanju veća sredstva da u ovom trenutku to grad neće moći financirati.


Vijećnik Zoran Ledenko s nezavisne liste Frane Tokića ponovno je upitao kada će se krenuti s asfaltiranjem u Vukšiću i kada će konačno stići voda.

Gradonačelnik Tomislav Bulić je kazao kako je se nada da će se ove godine krenuti s 5. fazom vodovoda Vukšić-Prović pa ukoliko će se provoditi radovi kopanja da nema smisla ići u asfaltiranje. Moći će se sanirati usputne stvari, odnosno bunar u selu i manje intervencije.


Vijećnik Jure Prgomet s nezavisne liste Frane Tokića upitao je što je s rasvjetom u Benkovačkom Selu i sanacijom dječjeg igrališta u Benkovačkom Selu, naselje Kukalj.

Gradonačelnik Tomislav Bulić pojasnio je da je u tijeku pilot projekt vezan za zamjenu rasvjetnih tijela na solarni pogon te ako se pokaže učinkovitim i isplativim da će se i u Benkovačkom selu postaviti takva vrsta rasvjeta tijekom ove godine. Vezano za dječje igralište, gradonačelnik Bulić je kazao kako će se provjeriti i utvrditi što je to pogibeljno i opasno s dječjim igralištem kako bi se zaštitilo prvenstveno djecu.

Vijećnik Prgomet ponovno je upozorio na nekonstituiranje vijeća za Mjesni odbor Benkovačko selo te je pozvao gradonačelnika da preispita odluku Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje za naknadu za rad u nadzornom odboru.


Vijećnika Branka Guzića s nezavisne liste Frane Tokića zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja projekta tenkodroma koji se nalazi unutar izrade Urbanističkog plana naselja Raštević i koliko je plaćeno za taj projekt.

Gradonačelnik Bulić kazao je kako se projekt tenkodroma nalazi na rezervnoj listi Intervencijskog plana te kako će on ići u realizaciju ukoliko ostane sredstava izvan projekata koji su ušli u prvu fazu realizacije IP-a.

Zamjenica gradonačelnika Paulina Kulaš dodala je kako projekt nije plaćen jer je tek donesena odluka o izradi Urbanističkog plana te da još nije pristupljeno njegovoj izradi jer se čeka hoće li se raditi izmjena Intervencijskog plana.

Vijećnika Guzića također je zanimalo da li će se i kada ići u sanaciju Crnoga brda u Biljanima Donjim.

Gradonačelnik Bulić odgovorio mu je kako je slučaj Crnog brda dignut na državnu razinu te da o tome skrbi Ministarstvo.


Vijećnik Borna Nimac s nezavisne liste Frane Tokića upitao je u kojoj je fazi vodovodizacija Nadina.

Gradonačelnik Bulić odgovorio je kako se radi određenom dinamikom te da je u ovoj godini osigurano još 3 milijuna kuna u Hrvatskim vodama, te da 2. faza projekta ide kroz Intervencijski plan.


Vijećnik Josip Kamber upitao je zamjenika gradonačelnika Tomislava Klaricu da li je upoznat s presudom Trgovačkog suda u Zadru prema kojoj je benkovački vodovod dužan šibenskom vodovodu uplatiti iznos od 330.000 kuna te kamate za neplaćene račune. Također ga je zanimala stavka amortizacije u rashodovnoj strani u financijskom planu Vodovoda za 2019. godinu koja je narasla s 1,7 na 3,2 kuna.

Zamjenik Tomislav Klarica kazao je kako će vijećniku Kamberu odgovoriti u pisanom obliku. Vijećnik Kamber upitao je gradonačelnika Bulića da li je poduzeo išta po pitanju obeštećenja dvije obitelji iz Tinja koje su prije 10-tak godina ustupile svoje zemljište za izgradnju crkve u Tinju te da obeštećenje nisu dobili nikada.  Gradonačelnik Bulić mu je kazao kao nije upoznat sa slučajem te da će mu dostaviti pisani odgovor na to pitanje.


Vijećnik Branko Kutija iz HDZ-a ukazao je na veće odlagalište smeća na državnoj cesti D-27 na odmorištu u blizini mosta preko Karišnice te predlaže njegovu sanaciju do početka turističke sezone.  


U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog Odluke o visini poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici, Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2019. godinu, prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2019. godinu, prijedlog suglasnosti za provođenje projekta „Osiguranje javnih stuba te izgradnja potpornog zida u Karinu Donjem - plaža“ te prijedlog Zaključka o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Benkovca za razdoblje od 2019 do 2023. godine.

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA