AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Centar za pomoć i njegu "Sv. Ante"

Centar za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac osnovao je Grad Benkovac Odlukom Gradskog vijeća od 16. veljače 2010. godine kao ustanovu socijalne skrbi.

DJELATNOST USTANOVE

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući pruža se osobi iz stavka 1.,2., i 3. Ovoga članka samo ako ispunjava uvjete propisane zakonom.

Pomoć u kući pruža se i osobi koja iste plaća po utvrđenom cjeniku Centra.
Usluge pomoći koje Centar pruža u kući korisnika obuhvaćaju:

-    organiziranje prehrane ( nabava i dostava gotovih obroka u kuću ),
-    obavljanje kućnih poslova ( nabava živežnih namirnica,pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
-    održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba ),
-    zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba.

 

Uslugama Centra „Sveti Ante“ trenutno su obuhvaćeni korisnici s područja grada Benkovca i pripadajućih naselja te općina Sukošan, Zemunik Donji i Lišane Ostrovičke.
Ukupno zaposlenih: 8
MB: 2657058
OIB: 70489830943
Ravnateljica: Antonija Tokić, prof.
Adresa: Stjepana Radića 3
Tel: 023/684-058; 023/684-071
Faks: 023/681-642
e-mail: centar.za.pomoc.i.njegu.sv.ante.benkovac@zd.t-com.hr

 

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

Zavičajni muzej

http://www.muzej-benkovac.hr/

Prvi početci skupljanja muzejske građe i predmeta na benkovačkom području započinju još krajem 19. st kada su velikaške benkovačke obitelji (Novakovići, Jurković) u skladu s duhom tadašnje Europe prikupljale arheološku i etno građu kao kolekcionari za privatne zbirke.
Obnovom Kaštela Benković 1977. g. pri Narodnom sveučilištu Benkovac u prostorima samog kaštela započela je s djelovanjem mala zavičajna zbirka koja je nastala zahvaljujući nekolicini  entuzijasta koji su svoje kolekcije predali kao temelj za osnivanje Zavičajnog muzeja benkovačkog kraja, što je prvi zapis postojanja muzejske djelatnosti u Benkovcu.

Zavičajni muzej Benkovac osnovan je 1983. g., tada u sastavu Narodnog sveučilišta Benkovac. Muzej se bavio prikupljanjem arheološke, etnološke te kulturno povijesne građe sa šireg benkovačkog područja. Prema podatcima koji su sačuvani prije Domovinskog rata muzej je imao bogatu arheološku zbirku sa preko 15000 predmeta, etnološku zbirku sa oko 150 predmeta, kulturno-povijesnu zbirku, kao i zbirku fotografija, razglednica, te bogatu knjižnicu. Bio je uređen arheološki postav muzeja, djelomično etno postav te se dalje radilo na obradi i prikupljanju građe s brojnih lokaliteta benkovačkog kraja.
Djelovanje muzeja, prekinuto Domovinskim ratom 1991.-1995. (kad je nestao dio muzejske građe, a inventarne knjige i dio dokumentacije o građi je potpuno nestao) nastavljeno je 1996. g. u sklopu Arheološkog muzeja iz Zadra. Dio etnografske građe sklonjen je nakon "Oluje" u Zavičajni muzej u Biogradu na Moru, a arheološke građe u Arheološki muzej Zadar. U prosincu 2010. g. nakon dugih 15. godina veliki dio arheološke građe skupa s dokumentacijom vraćen je iz Arheološkog muzeja Zadar, kao i cjelokupna etnografska zbirka koja je vraćena iz Zavičajnog muzeja Biograd
Od 2007. g. Zavičajni muzej Benkovac djeluje kao samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Benkovac. Sredstva za rad Muzeja osigurava Grad Benkovac u svom proračunu. Djelokrug djelovanja Zavičajnog muzeja Benkovac odnosi se na prostor bivše općine Benkovac.
Kako su ratna stradanja i zub vremena učinila štetu na građi i djelomično na samom objektu (Kaštel Benković iz 15. st. – zaštićeni spomenik kulture od nacionalne važnosti) uz potporu Grada Benkovca i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u suradnji s konzervatorima i MDC-om, u izradi je izvedbeni projekt uređenja Zavičajnog muzeja Benkovac kojim se planira napraviti novi prostorni raspored, te građevinski urediti radni prostor. Paralelno se izrađuje muzeološka koncepcija i sukladno njoj urediti će se sklop kaštela Benković kao ishodišna točka za upoznavanje prošlosti benkovačkog kraja i mjesto gdje bi se dobile sve informacije za samostalno istraživanje bogatih spomenika kulturno-povijesne baštine.

Uredit će se stalni postavi i oformiti neke nove zbirke (prirodoslovna zbirka, zbirka Domovinskog rata, zbirka kamenoklesarstva) kojima bi trebala biti prezentirana cjelokupna povijest Ravnih kotara i Bukovice, od prapovijesti do modernog doba. Bit će prezentirana povijest kamenoklesartva i obrade kamena koja na benkovačkim prostorima ima tisućljetnu tradiciju, po kojoj je benkovački kraj i danas prepoznat u Hrvatskoj, ali i šire. Tako bi bogata prošlost ovog kraja bila prezentirana na suvremen način i prema standardima moderne muzejske prakse.
Stručni muzeološki rad nastavlja se obradom građe arheološke zbirke koje već ima znatan broj, koja će uz dio koji je vraćen iz Arheološkog muzeja Zadra, kao i predmete s novih istraživanja s Aserije te drugih lokaliteta šireg benkovačkog područja postati dio stalnog arheološkog postava koji će biti smješten u kuli kaštela, a koji će s lapidarijem i zbirkom kamenih spomenika pričati o najstarijoj povijesti i životu šireg benkovačkog područja. Nadalje analizom etnografske zbirke koja je vraćena i povratom predmeta iz Biograda te novim prikupljanjem građe prikazat će se život stanovnika benkovačkog kraja kroz zadnjih 100 godina. Uređenjem kulturno-povijesnih zbirki koje zahtijevaju intenzivnije prikupljanje dokumentacije i građe prikazat će se urbani razvoj grada Benkovca te povijesni prikaz razvoja Kaštela. Sve skupa činit će stalne postave Zavičajnog muzeja Benkovac koji će time prezentirati razvoj grada Benkovca i šireg benkovačkog kraja, kao i bogatu kulturno povijesnu i prirodnu baštinu, koja smještajem u spomeniku kulture Kaštelu Benković još više dobiva na vrijednosti.
Zavičajni muzej Benkovac, osim muzejskog posla priređuje u suradnji s Gradom Benkovcem, Turističkom zajednicom Grada Benkovca, KUD-om Branimir Benkovac, klapom Asseria, te drugim udrugama i institucijama Grada Benkovca razne kulturne priredbe: smotra klapa, Etno festival, kazališne predstave, radionice i tečajevi očuvanja tradicionalnih zanata, izložbe, vodiče.

Muzej pruža usluge stručnog vodstva grupa po muzeju – Kaštel Benković, arheološkom parku Asseria, lokalitetu Kličevica te Karin – franjevački samostan.
U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Benkovca i KUD-om Branimir Benkovac pristupilo se izradi autohtonih suvenira benkovačkog kraja (vez četverokuka te replike staklenih posuda s Aserije punjene vinom Benkovački rose).


 

Ravnatelj:Marin Ćurković, dipl.arh.
Adresa: Obitelji Benković 6. 

Telefon: 023/681-055

E-mail: muzej.benkovac@gmail.com

Radno vrijeme: 08.00 -14.00

Otvoreno za posjetitelje
- ljeti (2. ožujka – 31. listopada) ponedjeljak – petak 9 – 14
- zimi (1. studenog – 1. ožujka) ponedjeljak – petak 9 – 14 ili uz najavu

Muzej u svom sastavu sadrži:
- muzejske zbirke
- arheološka zbirka
- etnološka zbirka
- kulturno – povijesna zbirka
- zbirka domovinskog rata
- zbirka kamenih spomenika
- dokumentacijsku zbirku
- fototeka
- muzejsku knjižnicu (dostupna stručnjacima)

 

Proračun za razdobje 1. siječnja 2014 - 31. prosinca 2014.

- Bilješke uz financijske izvještaje

Proračun za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

- Bilješke uz financijske izvještaje


Proračun za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.


 

View the embedded image gallery online at:
https://benkovac.hr/izdvojeno?start=65#sigProGalleriacbd0d16568

JVP Grada Benkovca

Područje Grada Benkovca pokriva JVP profesionalna vatrogasna postrojba Benkovac i spada u vrstu "1" ukupne jačine od 18 profesionalnih vatrogasaca, 4 u smjeni.
1999.godine Grad Benkovac osnovao je postrojbu samo za područje grada Benkovca, a benkovački vatrogasci pokrivaju i područje Općine Polača, Stankovci, Lišane Ostrovičke, te dio Općine Obrovac, budući da na timpodručjima, izuzev ljeti, ne postoji nikakva druga vatrogasna jedinica koja bi osigurala vatro-zaštitu.

 

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera:

- zaštite od požara i eksplozija;
- gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom;
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama;
- obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama;
- predavanja raznim organizacijama i zainteresiranim grupama ljudi s ciljem obuke i preventivnog djelovanja i gašenja u slučaju požara.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BENKOVAC (JVP) po sistematizaciji broji ukupno 20 članova, koju sačinjava:

- zapovjednik
- zamjenik zapovjednika
- četiri vođe grupa
- osam vatrogasca-vozača
- četiri vatrogasaca
- skladištar
- spremačica.
Od navedenih djelatnika u operativu spada 18 profesionalna vatrogasna djelatnika.

 

Kontakt telefoni: Ime i prezime, Zvanje, Ured Mobitel Faks

Luka Erstić (zapovjednik): 091/ 957-68-88; 023/682-068
Matej Rudić (zamj. zapovjednika): 099/460-05-90
Operativno dežurstvo - voditelj smjene: 023/681-439; 091/330-57-00

e-mail: jvpbenkovac@gmail.com

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Matej Rudić (099/460-05-90)

e-mail: jvpbenkovac@gmail.com

- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu   (Excel format

- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

IZVJEŠĆA O RADU I PLAN RADA

- Plan rada JVP Grada Benkovca za 2019. godinu

- Izvješće o radu JVP Grada Benkovca za 2018. godinu

 

NATJEČAJI

- Odluka o potrebi prijema u radni odnos vatrogasca - vozačaZAKONI I PROPISI
ZAKON O VATROGASTVU   https://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

ZAKON O ZAŠTII OD POŽARA   https://www.zakon.hr/z/349/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-po%C5%BEara

 

STATUT Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

- Izvadak iz zapisnika - 8. sjednica

- Izvadak iz zapisnika - 7. sjednica

- Izvadak iz zapisnika - 5. i 6. sjednice

- Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća JVP Grada Benkovca

- Izvadak iz zapisnika - 4. sjednica

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

- Prijedlog financijskog plana JVP Grada Benkovca za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

- Izmjene i dopune financijskog plana JVP Grada Benkovca za 2018. godinu

- Financijski plan JVP Grada Benkovca za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

 

PLAN NABAVE

- Plan nabave JVP Grada Benkovca za 2019. godinu

 

 

Radio Benkovac

Radio Benkovac d.o.o – Benkovac osnovan je u svibnju 2006. godine.
S emitiranjem svog programa na frekvenciji 93.0 MHz započeo je 11.12.2006. godine. Pojava elektroničkog medija, prvog na ovom našem prostoru izazvalo je kod građana oduševljenje, a radio postaja Benkovac svojim kvalitetnim programom i odgovornim osobljem ubrzo je postala nezaobilazan čimbenik u životu lokalne sredine.
Osnovna djelatnost radio postaje Benkovac jest pružanje informacija građanima Grada Benkovca, kao i građanima šireg područja Benkovca, za koje područje je i korisnik koncesije. Također uloga Radio postaje Benkovac je i da zabavlja i educira građane obrađujući teme iz svih područja života (kulturnog, gospodarskog i opće društvenog).
Kako je Radio Benkovac mala radio postaja s 5 djelatnika, u početku se započelo s emitiranjem programa od 8 do 15 sati svakodnevno. Program Radija Benkovac je raznolik i bogat, pa tako pored informativnog programa, obrađuje razne teme o djeci, mladima, obitelji, zdravlju, gospodarstvu, poljoprivredi, kulturi, športu, vjerskom životu i sl.
U perspektivi Radio Benkovac ima namjeru poboljšati čujnost na šire područje (izgradnjom vlastitog odašiljača), kao i poboljšati i obogatiti program uvođenjem novih emisija i angažiranjem dodatnih honorarnih suradnika.

 

Link za radio benkovac: http://radiobenkovac.com/

 

Direktor, glavni urednik: Marin Lepur
Novinar- voditelj programa: Sanela Guzić; Mihovil-Mijo Brkić
Tehničar, ton majstor: Perica Dugonjić; Slavko Čerina

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA