AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Javna nabava

 

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre-I.faza.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre-I.faza.

DINAMIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I UREĐENJU STARE GRADSKE JEZGRE- I FAZA

DON - Stara gradska jezgra(Grupe)-prethodno savjetovanje

Troškovnik-GRUPA_1

Troškovnik-GRUPA_2

Troškovnik-GRUPA_3

Troškovnik_-GRUPA_4

 

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre Grada Benkovca-I.faza

- Dokumentacija o nabavi - Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre Grada Benkovca - I. faza

- Troškovnik - Grupa 1

- Troškovnik - Grupa 2

- Troškovnik - Grupa 3

- Troškovnik - Grupa 4

- Dinamički plan izvođenja radova - Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre

- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ADAPTACIJE I ENERGETSKE OBNOVE-grupa 1

- MAPA 1 - projekt arhitekture-grupa 2

- Mapa 1_Arhitektonsko_Gradevinski gl.p.-Benkovac Trznica_trg_HT-grupa 3

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - stara gradska jezgra

 

 

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Dječji vrtić Bubamara Benkovac, energetska obnova-II. faza

- Dokumentacija o nabavi

- Prilog 4 - projektna dokumentacija

- Prilog 5 - troškovnik

- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Dječji vrtić Bubamara Benkovac, energetska obnova-ravni krov i krovna kupola

- Dokumentacija o nabavi

- Prilog 4 - projektna dokumentacija

- Prilog 5 - troškovnik

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim GS za Dječji vrtić Bubamara Benkovac, energetska obnova-ravni krov i krovna kupola

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Benkovac kao javni naručitelj,  objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- OPG Iva Bulić, Korlat 102.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Grada Benkovca prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Grada Benkovca kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE:

U skladu sa točkom V. podtočkom 5. Kodeksa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propis i akata (“Narodne novine” broj 140/09),  imenuje se koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:


Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću

Popis vijećnika

 1. Boris Erceg (HDZ)

  boris erceg

  Predsjednik Gradskog vijeća, Predsjednik Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost, predsjednik Povjerenstva za odnose s inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama

 2. Milica Stijepić (HDZ)

  milica stijepic

  Potpredsjednica Gradskog vijeća, predsjednica Povjerenstva za predstavke i pritužbe i članica Povjerenstva za priznanja i odlikovanja

 3. Branko Guzić (nezavisna lista Frane Tokića)

  branko guzic

  Potpredsjednik Gradskog vijeća i član Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost

 4. Branko Kutija (HDZ)

  branko kutija

  Član Povjerenstva za izbor i imenovanje

 5. Ante Erlić (HDZ)

  ante erlic

  Član Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost, član Povjerenstva za izbor i imenovanje

 6. Romeo Čerina (HDZ)

  rmeo cerina

  Član Povjerenstva za predstavke i pritužbe, član Mandatnog povjerenstva

 7. Marija Orlović (HDZ)

  marija orlovic

  Predsjednica Povjerenstva za obračun proračuna i članica Povjerenstva za izbor i imenovanje

 8. Krešimir Marić (HDZ)

  kresimir maric

  Predsjednik Povjerenstva za priznanja i odlikovanja, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 9. Nikola Šegota (HDZ)

  nikola segota

  Član Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost, član Mandatnog povjerenstva

 10. Branko Arbanas (HDZ)

  branko arbanas

   Član Povjerenstva za obračun proračuna i Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje

 11. Josip Kamber (nezavisna lista Frane Tokića)

  josip kamber

  Član Povjerenstva za priznanja i odlikovanja, član Povjerenstva za izbor i imenovanje

 12. Borna Nimac (nezavisna lista Frane Tokića)

  borna nimac

  Član Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima

 13. Zoran Ledenko (nezavisna lista Frane Tokića)

  zoran ledenko

  Član Povjerenstva za predstavke i pritužbe

 14. Jure Prgomet (nezavisna lista Frane Tokića)

  jure prgomet

  Član povjerenstva za odnose s inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama

 15. Sanja Perica (nezavisna lista Frane Tokića)

  sanja perica

  Član Povjerenstva za popis i procjenu štete od elementarnih nepogoda

 16. Jovan Bojanić (DSS)

  jovan bojanic

 17. Djuka Katarina Vrcelj (SDSS)

  djuka katarina vrcelj

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA