AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

KLASA: 021-01/18-01/5

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 07. rujna 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

 

08. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan rujna 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

 

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca
 6. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Benkovca za 2017. godinu
 8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Baćini bajami
 10. Prijedlog Odluke o izradi IV izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izbori i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 12. Prijedlog Odluke o ovlašćivanju Gradonačelnika za davanje izjave o osiguranju dodatnih sredstava za sufinanciranje lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje”

 

PREDSJEDNIK 

Boris Erceg

Savjetovanja u tijeku

 

 

 

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

 

KLASA: 021-01/18-01/3

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 30. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

 

s a z i v a m

 

06. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan lipnja 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

 D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 4. i 5. (tematske) sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu (konsolidirani)
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
 5. Prijedlog Prvih (I) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu (Rebalans proračuna)//Rebalans posebni dio//Obrazloženje
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Benkovca
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Benkovac za 2018. godinu
 8. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Ograde u Smilčiću//Izvješće o javnoj raspravi
 9. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Gaj u Miranjama//Izvješće o javnoj raspravi
 10. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 12. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca za 2018. godinu
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bubamara” Benkovac
 15. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade//Prilog
 16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone Kukalj
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara - Benkovac
 18. Usluge izrade projektne i planske dokumentacije za projekt „KK.08.2.1.03.0003 Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca

     a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju za grupu 1 - Izrada izmjene i dopune glavnog projekta Zavičajnog muzeja Benkovac//Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

     b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 2 - Izrada studije izvedivosti

     c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku odabiru najpovoljnije ponude za grupu 3 - Izrada plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Benkovca

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg

 

 

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

KLASA: 021-01/18-01/4

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 18. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/09., 03/10, 04/10, 1/13, 2/14 i 1/18),

s a z i v a m

 07. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 25. srpnja 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Trgovačkog društva Benković d.o.o Benkovac
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o financijskom poslovanju Trgovačkog društva EKO d.o.o za gospodarenje otpadom Zadarske županije za 2017. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu Trgovačkog društva Radio Benkovac d.o.o, Benkovac
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Vodovoda i odvodnje d.o.o Benkovac
 7. Prijedlog Odluke o porezima Grada Benkovca
 8. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Privođenje namjeni dječjeg vrtića u sklopu zgrade POS-a”
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o sudjelovanju Grada Benkovca u postupku javne dražbe za prodaju nekretnina
 10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke školskog pribora i opreme za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2018./2019.

 

 

PREDSJEDNIK     

Boris Erceg       

 

IZJAVA O ZASTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Benkovac posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših posjetitelja. Ta politika zaštite privatnosti koje Benkovac provodi uređuje odnos prema informacijama koje prikupljamo putem naših web stranica.

Osobni podaci su oni podaci koji mogu Vas identificirati, kao što su ime i prezime, telefonski broj ili email adresa (u nastavku teksta: osobni podaci).

Pregledavanje naše internetske stanice je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. No Benkovac automatski prikuplja podatke o Vašem računalu. Ti podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, državu, platformu koju koju koristite, vrijeme pristupa. Ove podatke Benkovac koristi u svrhu sakupljanja statističkih podataka, analize posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici.

Benkovac može, u posebnim slučajevima, prikupljati osobne podatke kada su nam ti podaci potrebni poradi e-prijava na javne pozive ili natječaje i slično. Tom prilikom točno je određena svrha prikupljanja osobnih podataka i ti se podaci u druge svrhe ne mogu koristiti. Ti podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, adresu, broj telefona, email adresu, podatke o zaposlenju i slično.

Benkovac se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati. Vaša je sloboda izbora da li ćete nam u takvom slučaju dati svoje podatke ili ne. Upisom traženih podataka u za to predviđena polja potvrđujete da ste dali privolu odnosno da ste svoje podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka.

U svakom trenutku imate pravo odustati o date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja podataka.

Benkovac koristi kolačiće (cookies). Prema pravilima Europske unije obavezni smo zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem naših stranica pristajete na uporabu kolačića.

Kolačići su malene datoteke koje se pospremaju na računalo dok surfamo internetom, obično se to događa kada prvi puta posjetite web stranicu. Web stranice pomoću kolačića mogu zapamtiti Vaše aktivnosti ili postavke i sljedeći puta kada posjetite istu stranicu mogu ih automatski primijeniti. Web stranica “zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu.

Mogu se koristiti za spremanje lozinki ili formi koje ste ispunili. Generalno gledajući svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju da korisnik ima bolje iskustvo prilikom surfanja. Kolačići ne sadržavaju podatke koji Vas mogu identificirati, pa je time osigurana i Vaša privatnost.

Benkovac ulaže velike napore da osigura sigurnost osobnih podataka i da se isti zaštite od gubitka, uništenja, krivotvorenja i neovlaštenog pristupa podacima kao i neovlaštenog izdavanja podataka.
Cookies

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookies (kolačić)?

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.
Kako ih onemogućiti?

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

 

Više o kolačićima možete pročitati ovdje:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/hr/
http://www.aboutads.info/choices/

 

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA