AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Arhiva natječaja

Arhiva

-Natječaj za imenovanje zapovjednika  Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca

-Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasca voditelja smjene

- Odluka o neizboru zapovjednika JVP Grada Benkovca

- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot

Napomena: natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Benkovca 17. studenog 2015. godine, a rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja

 


- Oglas za prijam u službu na određeno vijeme 

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja


Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Perušić

Napomena: natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Benkovca dana 14. travnja 2015. godine, a rok za prijavu je 8 dana od objave istog


- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu

- Poziv za testiranje kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu


 

- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


- Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Benkovca

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot 

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 05. prosinca 2014. godine, od kada teku rokovi za podnošenje ponuda 


- Natječaj za utvrđivanje 5. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a

Obrazac POS


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u poslovno-industrijskoj zoni Šopot 

Napomena: natječaj je objavljen na web stranici Grada Benkovca, dana 9. rujna 2014. godine, a rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja


 

Javni natječaj za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Benkovca

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 29. srpnja 2014. godine, a rok za prijavu je 60 dana od dana objave natječaja

- Prijavni obrazac


Javni natječaj za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 24. srpnja 2014. godine, a rok za prijavu je 60 dana od dana objave istog

- Prijavni obrazac


Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Benkovca
Natječaj za prijem u službu pročelnika/ca Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove


Obavijest i upute kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj za radno mjesto

- Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 51/2014. dana 25. travnja 2014. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

- Oglas je objavljen i na stranicama HZZ-a dana 28. ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca

Natječaj objavljen dana 27.ožujka 2014.godine na web stranici www.benkovac.hr


 

Natječaj za prodaju građevinske parcele u poslovno - industrijskoj zoni Veljani

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici www.benkovac.hr dana 26.ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Buković

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 19. ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Buković

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 20. veljače 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 09. siječnja 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenih na oglas za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

- Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a dana 11.12.2013. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


Javni natječaj - održavanje nerazvrstanih cesta 2013.-2017.


Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Benkovca za školsku (akademsku) godinu 2013./2014.

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 02. listopada 2013. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti

- Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca

- OBRAZAC - Prijava za stipendiju


Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot 

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 16. rujna 2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Benkovac

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 13. rujna 2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


- Poziv za javno nadmetanje

Grad Benkovac je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavio poziv za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zažtite od požara i tehnoloških eksplozija.

Natječaj je otvoren do 14. kolovoza 2013. do 10,00 sati.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, e-mail: is-gospodarstvo@benkovac.hr


Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Zavičajnog muzeja Benkovac

-Natječaj objavljen u HZZ dana 17.05.2013.g. vrijedi do 24.05.2013.g.


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijesti i upute kanditadima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mijesto


Natječaj za prikupljanje ponuda za prodju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 27.03.2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


Natječaj za zakup javne površine (objavljeno 26.ožujka 2013. na www.benkovac.hr)


Natječaj za prijem u službu

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto

- Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.140/12 dana 17. prosinca 2012. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

-Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a dana 13.prosinca 2012.godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


NATJEČAJ za utvrđivanje 4. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 18.10.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građ. zemlj. u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 02.10.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građ. zemlj. u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 27.06.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


POZIVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 24.04.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


NATJEČAJ za zajedničku prodaju nekretnine (zemljište na kojem se nalazi poslovna zgrada autobusnog kolodvora)

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija dana 11.04.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


NATJEČAJ za utvrđivanje 3. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a


NATJEČAJ za zakup javnih površina


NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Donji Karin, naselje Donji Karin

Napomena:Natječaj objavljen u dnevnom listu Zadarski list dana 06. veljače 2012. godine od kada teku rokovi za dostavu ponuda


OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Benkovca

Napomena: Obavijest je objavljena u Narodnim novinama, broj 2/12 od dana 04. siječnja 2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda.


Natječaj za izbor i imenovanje direktora Radio Benkovca

Napomena: Natječaj je objavljen na službenim stranicama HZZ-a dana 02. siječnja 2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje molbe


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani


Natječaj za zajedniču prodaju nekretnina
Napomena: Natječaj objavljen u denvnom listu Slobodna Dalmacija dana 08. prosinca 2011. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


-N A T J E Č A J za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za k.o.Biljane Donje, Biljane Gornje,  Smilčić i Tinj (objavljeno u Zadarskom listu dana 07.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)

-Obrazac za kupnju

-Izjava o načinu plaćanja poljoprivrednog zemljišta

-Obrazac izjave da se protiv podnositelja ne vodi postupak.....

-Izjava o zakupu


-Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Buković (objavljeno u Vox glas Zadra - dnevne novine dana 06.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)


-Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-industrijskoj zoni Veljani (objavljeno u Vox glas Zadra - dnevne novine dana 06.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)


-Natječaj za dodjelu dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza na području Grada Benkovca


-Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Benkovca za k.o. Nadin

-Obrazac za kupnju

-Obrazac izjave o načinu plaćanja

-Obrazac izjave da se protiv podnositelja ne vodi postupak.....


-Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove vježbenika

(Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto)


-Javni natječaj za izbor članova/ica nadzornog odbora "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Benkovac


-Natječaj za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a


-Natječaj za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Jagodnja Gornja, naselje Miranje


- Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih odjela Grada Benkovca


- Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Benkovca za 2010-11


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca


- Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za k.o. Biljane Donje, Biljane Gornje, Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Nadin, Raštević, Smilčić i Tinj


- Natječaj za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite zgrade Gradske uprave, osoba i imovine u zgradi


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- KARTA uz natječaj za prikupljane ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Natječaj za upis pristupnika na izvanredni STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (6 semestara) u akademskoj 2009./10. godini


- Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika na području grada Benkovca


- Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Benkovca za 2009-10


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Obavijest o proširenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Šopot


- Natječaj za POS


- Natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika


- Natječaj za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a


- Za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA