Izdvojeno:

 

                                          

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Upravni odjel za pravne, opće i kadrovske poslove

Adresa: Šetalište kneza Branimira 12.
Telefon: 023/684-880
Fax: 023/684-882
E-mail: pravna@benkovac.hr

 

Upravni odjel za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja upravne i stručne poslove:
-    pravne, kadrovske i opće poslove iz područja radnih odnosa za službenike, namještenike i dužnosnike Grada
-    zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih tijela, te gradonačelnika i upravnih tijela
-    izrade nacrte akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala za potrebe Gradskog vijeća, pružanja stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije
-    konačne korekture i nomotehničke obrade akata
-    praćenja i nadziranja primjene zakonskih propisa, te davanje prijedloga za primjenu istih
-    u svezi organiziranja rada mjesnih odbora i njihovih tijela
-    gospodarenja imovinom Grada, evidencije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, stručni i administrativni poslovi glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i ostalih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorom, drugim objektima, te neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada
-    druge poslove iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Error: No articles to display

grb benkovac

3°C

Vedro

Vlažnost 86%

Vjetar: 11.27 km/h

Izrada i održavanje: Meridies web design