AKTUALNO

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Sjednica Gradskog vijeća

U utorak, 20. prosinca 2016. godine održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.


D n e v n i   r e d


1.    Usvajanje zapisnika sa prvog dijela 18. sjednice Gradskog vijeća
2.    Usvajanje zapisnika sa drugog dijela 18. sjednice Gradskog vijeća
3.    Aktualni sat
4.    Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu te Projekcija za 2017. -2019. s Planom razvojnih Programa
5.    Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu
6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca za 2017. godinu
7.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca za 2017. godinu
8.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2017. godinu
9.    Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2017. godinu
10.    Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2017. godinu
11.    Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2017. godinu

12.     Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje Programa i Projekata za  zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2017. godinu
13.    Prijedlog godišnjeg i srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti
14.    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Benkovca
15.    Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Benkovca od 2017. – 2021. godine
16.    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva „Radio Benkovac” d.o.o.
17.    Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Benkovac za 2017. godinu
18.    Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
19.    Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Poslovno industrijske zone Veljane
20.    Izvješće o stanju u prostoru za Grad Benkovac za razdoblje od 2012. do 2016. godine
- prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju u prostoru
21. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za „Projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete u 33 naselja na  području Grada Benkovca”

Error: No articles to display

grb benkovac

22°C

Sunčano

Vlažnost 37%

Vjetar: 35.40 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA