AKTUALNO

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Javna rasprava - urbanistički plan

Zadarska županija, Grad Benkovac, Upravni odjel za prostorno uređenje stambeno-komunalne poslove i razvoj na temelju Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine 153/2013) i Zaključka  Gradonačelnika Grada Benkovca KLASA: 350-01/15-01/7 URBROJ:2198/27-02-16-26 od 9. kolovoza 2016.  objavljuje  J A V N U  R A S P R A V U  o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja grada Benkovca.

Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Benkovca održati će se  u vremenu  od 29. kolovoza do 12.rujna 2016. godine organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid organizirati će se tijekom javne rasprave u zgradi gradske uprave u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 12 svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje održati će se dana 9. rujna 2016. godine s početkom u 11.00 sati u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice  u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 43.

Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana grada Benkovca stavlja se na javni uvid i na mrežnu stranicu Grada Benkovca www.benkovac.hr

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Benkovca mogu se dostaviti Upravnom  odjelu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i razvoj  Grada Benkovca, Šetalište kneza Branimira 12 zaključno sa  12. rujnom 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje,
stambeno komunalne poslove i razvoj
KLASA: 350-01/15-01/7
URBROJ: 2178/27-06-16-27
Benkovac, 9. kolovoz 2016.

Error: No articles to display

grb benkovac

18°C

Vjetrovito

Vlažnost 58%

Vjetar: 40.23 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA