AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

U srijedu, 25. srpnja 2018. godine održat će se 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Sjednica je zakazana za 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

DNEVNI RED

 

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Trgovačkog društva Benković d.o.o Benkovac
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o financijskom poslovanju Trgovačkog društva EKO d.o.o za gospodarenje otpadom Zadarske županije za 2017. godinu
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu Trgovačkog društva Radio Benkovac d.o.o, Benkovac
  6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Vodovoda i odvodnje d.o.o Benkovac
  7. Prijedlog Odluke o porezima Grada Benkovca
  8. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Privođenje namjeni dječjeg vrtića u sklopu zgrade POS-a”
  9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o sudjelovanju Grada Benkovca u postupku javne dražbe za prodaju nekretnina
  10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke školskog pribora i opreme za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2018./2019.

 

Error: No articles to display

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA