AKTUALNO

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

20. sjednica Gradskog vijeća

U srijedu 22. veljače 2017. godine održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Sjednica počinje u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
2.    Aktualni sat
3.    Prijedlog Odluke o usvajanju Intervencijskog plana Grada Benkovca
4.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2017. godinu
5.    Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
6.    Prijedlog Odluke o donacijama vjerskim zajednicama
7.    Prijedlog Odluke o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
8.    Prijedlog izmjene Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
9.    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Benkovac
10.    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Benkovac
11.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu energetske usluge – provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u 33 naselja na području Grada Benkovca
12.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2017. godini
13.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2017. godini
14.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Benkovca u razdoblju 2017.-2021. godine
15.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
16.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
17.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija katoličkog gradskog groblja u Benkovcu unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
18.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji komunalne infrastrukture I. funkcionalne cjeline II faze Poslovne zone Šopot
19.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku 2017/2018. godinu  
20.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Bubamara” Benkovac za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju korištenjem minusa po žiro računu kod poslovne banke
21.    Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave
22.    Prijedlog Odluke o zaštiti Karinskog i Novigradskog mora te Velebitskog kanala
23.    Prijedlog Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Strateškog programa ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. – 2016.
24.    Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
25.    Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o donošenju izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poslovno industrijske zone Veljani
26.    Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja poslovno industrijske zone Veljane
– prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta  
27.    Prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja broj 1. Donji Karin
28.    Prijedlog Odluke o izradi dijela urbanističkog plana uređenja broj 30. Šopot

Error: No articles to display

grb benkovac

22°C

Sunčano

Vlažnost 37%

Vjetar: 35.40 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA