AKTUALNO

 

 

 

 

 

 

 


E - SAVJETOVANJE

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Prezentirani prijedlozi za provedbu projekata iz Intervencijskog plana

Prezentirani prijedlozi za provedbu projekata iz Intervencijskog plana

U srijedu, 4. svibnja 2016. godine održana je druga po redu radionica vezana uz provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prvi dio radionice uključivao je terenski obilazak ključnih lokacija na kojima je planirana provedba projekata, i to: Benkovački sajam, Poslovna zona Benkovačko Selo, Zavičajni muzej Benkovac i centar grada. Na radionicama su sudjelovali članovi Partnerstva za Intervencijski plan, tijela sastavljenog od predstavnika lokalnog javnog, privatnog i civilnog sektora čija je uloga aktivno sudjelovanje u kreiranju strateški usmjerenog Intervencijskog plana odnosno identificiranje ključnih razvojnih izazova i potencijala Grada Benkovca. Pored članova Partnerstva i predstavnika Grada Benkovca, na radionicama su sudjelovali predstavnici MRRFEU-a, predstavnici tehničke pomoći iz konzultantske kuće WYG Savjetovanje d.o.o. te predstavnici konzultantske kuće URBANEX d.o.o. u svojstvu evaluatora. U prvom dijelu, na navedenim lokacijama, prezentiran je prijedlog intervencija u području gospodarstva s temeljnim ciljem kreiranja novih radnih mjesta kroz tradicionalne gospodarske djelatnosti i nove pristupe razvoju poduzetništva provedbom sljedećih aktivnosti:

1. Razvijena poduzetnička infrastruktura
2. Pokrenute investicije, programi samozapošljavanja i poticanja postojećih MSP
3. Razvijeni i provedeni programi obrazovanja usklađenih s potrebama gospodarstva
U području turizma kao osnovni cilj definirana je povećana prepoznatljivost Grada Benkovca kao turističkog središta unutrašnjosti Dalmacije sa sljedećim aktivnostima:

1. Obnova Zavičajnog muzeja kao centra turističke ponude Benkovca
2. Turistička valorizacija kulturne i prirodne baštine Ravnih Kotara i Bukovice

U drugom dijelu radionice, predstavnicima MRRFEU-a, evaluatorima i predstavnicima Grada Benkovca tehnička pomoć prezentirala je nacrt Metodologije Analize područja i izrade Intervencijskog plana te nacrt Analize područja Grada Benkovca proizašla iz analize dostavljenih projektnih prijedloga lokalnih dionika (njih ukupno 147) i strateških dokumenata Grada, a koja sadrži preporuke za osmišljavanje intervencija na području Grada Benkovca s ciljem njegove ukupne regeneracije. Analiza područja Grada Benkovca u ovoj je fazi djelomično dovršena odnosno obavljeni su zadaci koji se tiču analize postojećih strateških dokumenata Grada Benkovca, prikupljanja projektnih prijedloga lokalnih dionika te izrade teritorijalnog atlasa projektnih prijedloga prikazanih prema predloženim lokacijama provedbe. Nastavak rada na Programu integrirane regeneracije podrazumijeva odabir i definiranje razvojnih opcija za Grad Benkovac usklađenih sa identificiranim prioritetnim zonama intervencije. Konačna verzija Analize područja mora biti završena, u skladu s rokovima zadanima od strane MRRFEU-a, do 30. lipnja 2016. godine. S obzirom da je proces formuliranja Analize područja participativan proces utemeljen na načelu partnerstva, Jedinica za IP i tehnička pomoć će Partnerstvu za Intervencijski plan dati na uvid prijedlog konačne verzije Analize područja kako bi ista bila usklađena s potrebama i sugestijama lokalnih dionika.

Error: No articles to display

grb benkovac

17°C

vjetrovit

Vlažnost 49%

Vjetar: 65.98 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA