AKTUALNO

 

 

 

 

 

 

 


E - SAVJETOVANJE

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Benkovcu pomoć iz Europskih fondova

eu5


U utorak, 19. siječnja 2016. godine u Gradskoj upravi Grada Benkovca održan je prvi u nizu radnih sastanaka u sklopu projekta Tehnička pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Na radnom sastanku sudjelovali su predstavnici navedenog ministarstva, članovi konzultantske kuće WYG Savjetovanja d.o.o. te predstavnici Grada Benkovca koji su međusobno prezentirali trenutno stanje, poduzete aktivnosti i daljnji plan.
Ispred konzultantske kuće WYG o načelima integriranog teritorijalnog pristupa i participativnog pristupa/Partnerstvo za IP govorila je Mirta Vukelić, ključni stručnjak 2.

O stanju u Gradu Benkovcu i do sada provedenim aktivnostima govorila je Paulina Kulaš, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i razvoj.  Pietro Elisei, voditelj tima i ključni stručnjak 1 konzultantske kuće predstavio je primjer dobre prakse jednog grada u Rumunjskoj, a o metodologiji izrade intervencijskih planova i analize stanja zajednički su govorili Mirta Vukelić i Mladen Vojković. Neposredni pomagači u provođenju projekta biti će Mladen Vojković ispred konzultanata i Joško Vukušić ispred Ministarstva.
Na sastanku je zaključeno da Grad Benkovac ima obvezu imenovati partersko vijeće koje bi kroz konkretno sudjelovanje svih relevantnih dionika u cjelokupnom postupku planiranja odnosno izrade intervencijskog plana doprinijelo da se uključi i odraze sve potrebe zajednice te tako stvori osjećaj vlasništva i stavi snažan temelj za buduću provedbu intervencijskog plana. Lokalno partnerstvo uključivat će predstavnike gospodarske zajednice i poduzetnika, organizacije civilnog društva i predstavnike lokalnih javnih tijela.

Također će u suradnji s gradskom jedinicom za intervencijski plan do 30. lipnja 2016. godine imati obvezu izraditi analizu stanja koja će sadržavati dublju analizu područja Grada Benkovca i identifikaciju razvojnih potencijala i problema kao i preeliminarnih lista projekata (bazu i prijedlog mjera). Po završetku analize stanja, do kraja godine navedeni sudionici uz tehničku pomoć trebaju pripremiti intervencijski plan u kojem će se sustavno analizirati regeneracijska potreba i razvojni potencijal područja Grada Benkovca.
Tako napravljeni intervencijski plan šalje se Ministarstvu regionalnog razvoja na usvajanje te se od 2017. godine očekuje operativna provedba konkretnih projekata.
Sljedeći radni sastanak zakazan je za veljaču ove godine.

Podsjetimo, ciljevi Programa sastoje se u poboljšanju životnih uvjeta ciljanih područja kroz mjere gospodarske i socijalne regeneracije te ulaganja u infrastrukturu. Svaki Korisnik pojedinačno raspolaže sa oko 20 milijuna eura iz EFRR-a i 4 milijuna eura iz ESF-a. Korisnici će dobivena sredstva utrošiti temeljem Intervencijskog plana čija je izrada u nadležnosti JLS-a i za čiju su izradu u tijeku pripremne radnje za koje su zaduženi predstavnici JLS, konzultanti i Ministarstvo. Vremensko ograničenje za iskorištenje sredstava je 2023. godina.

 

Error: No articles to display

grb benkovac

18°C

vjetrovit

Vlažnost 47%

Vjetar: 61.15 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA