AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Benkovac u programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije

Benkovac u programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije

U svrhu stvaranja uvjeta za ravnomjeran razvoj RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima (u daljnjem tekstu: Program) financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR) i Europskog socijalnog fonda (u daljnjem tekstu: ESF). Provedba Programa odvijat će se u sklopu Operativnih programa «Konkurentnost i kohezija» 2014.-2020. i «Učinkoviti ljudski potencijali» 2014.-2020. sa namijenjenih ukupno 120 milijuna eura od čega 100 milijuna iz EFRR-a i 20 milijuna iz ESF-a.

Selekciju prihvatljivih korisnika Ministarstvo je izvršilo u skladu sa tri temeljna kriterija, i to: indeksa višestruke deprivacije, veličine Gradova iskazane brojem stanovnika (od 10.000 do 35.000 stanovnika) te stanju okupiranosti u vremenu Domovinskog rata. Uz Grad Benkovac navedene kriterije zadovoljili su još i Beli Manastir, Knin, Petrinja i Vukovar. Dodatno, radi ispunjenja obveze da jedno pilot područje obuhvati i značajan udio pripadnika romske manjine područje Grada Belog Manastira prošireno je na Općinu Darda. Ciljevi provedbe Programa, aktivnosti koje je potrebno provesti radi njihova postizanja i očekivani rezultati prezentirani su odabranim korisnicima 23. ožujka 2015. godine u sjedištu Ministarstva kada je predstavnicima korisnika dodijeljena i Odluka o pilot područjima za provedbu Programa.

Ciljevi Programa sastoje se u poboljšanju životnih uvjeta ciljanih područja kroz mjere gospodarske i socijalne regeneracije te ulaganja u infrastrukturu. Svaki Korisnik pojedinačno raspolaže sa 20 milijuna eura iz EFRR-a i 4 milijuna eura iz ESF-a. Korisnici će dobivena sredstva utrošiti temeljem Intervencijskog plana čija je izrada u nadležnosti JLS-a i za čiju će izradu JLS dobiti tehničku pomoć Ministarstva koje je ujedno i tijelo nadležno za njegovo odobrenje. Vremensko ograničenje za iskorištenje sredstava je 2023. godina. Ujedno, predviđena stopa sufinanciranja projekata iznosi 85% dok gradovi iz vlastitih sredstava financiraju 15% ukupnog iznosa potrebnog za provedbu Intervencijskog plana. Intervencijski plan treba, na komplementaran i integriran način, uključiti tzv. hard (infrastrukturne) projekte koje će se financirati iz EFRR-a, i to ograničavajući se na sljedeće aktivnosti:
-    ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju objekata javne namjene
-    ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture (voda, kanalizacija, plin, struja)
-    izgradnja/rekonstrukcija postojećeg stambenog fonda u funkciji socijalnog stanovanja
-    ulaganja u infrastrukturu i opremu primarne zdravstvene skrbi
-    izgradnja/rekonstrukcija objekata poslovne podrške
-    izravne potpore stvaranju novih poduzeća, opstanku i rastu postojećih MSP-ova i institucija poslovne podrške

Također, Intervencijski plan treba sadržavati tzv. soft mjere (promicanje zapošljivosti) čija će se realizacija financirati iz ESF-a. U prihvatljive aktivnosti spadaju:
-    podrška samozapošljavanju
-    podrška razvoju društvenog poduzetništva
-    širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
-    osposobljavanje za zapošljavanje i stjecanje vještina prilagođeno potrebama ranjivih skupina
-    poticanje zapošljavanja mladih i olakšavanja njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada
-    pospješivanje prvog zapošljavanja za stjecanje radnog iskustva
-    ulaganje u centre za mlade, informacijske centre i klubove mladih

Također, Intervencijski plan valja donijeti poštivajući načelo participativnosti, odnosno na način da se uključi dionike iz svih sektora (javnog, privatnog i civilnog) kako bi se na  kvalitetan način definirale razvojne potrebe Grada te na temelju dobivenih informacija definirali projektni prioriteti.
Provedba Intervencijskih planova treba doprinijeti specifičnim ciljevima Operativnih programa. Uspjeh Gradova u realizaciji Programa bit će mjeren ostvarenjem pokazatelja rezultata i to tako da realizirane aktivnosti jasno vode smanjenju gubitka stanovništa iskazanom kroz vitalni indeks stanovništva (broj novorođenih/broj umrlih) odnosno pokazateljima ostvarenja mjerenima kroz broj poduzeća koja primaju potporu, broj/m2 obnovljenih ili novosagrađenih stambenih jedinica te broj jedinica izgrađene i obnovljene infrastrukture.

Error: No articles to display

grb benkovac

7°C

Djelimično sunčano

Vlažnost 55%

Vjetar: 32.19 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA