AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Vodovod i odvodnja

MB:03387038

OIB:62529089333

Broj zaposlenih:41

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac je komunalno poduzeće čiji je osnivač Grad Benkovac i susjedne općine. Djelatnost ovog poduzeća je sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Komunalno poduzeće upravlja crpnim satnicama i precrpnim postajama, te vodospremama na području Grada Benkovca i Općine Polača.
Komunalno poduzeće upravlja kolektorom otpadnih voda na području grada Benkovca, te pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Od opreme posjeduju:1 veći kamion (10 tona), 4 kamioneta, 1 kombinirku i 3 osobna vozila.

Djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Struktura vlasništva: 75,88 % u vlasništvu Grada Benkovca; 14,84% u vlasništvu Općine Polača; 9,28% u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke

Direktor: Hrvoje Bura, ing.
Adresa: Ul. kralja Tomislava 11.
Telefon: 023/681-034
Fax: 023/681-187


PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt - službenik za informiranje

Zorka Žutelija

tel:  023 681 034
fax: 023 681 187
e-mail: vodovod.i.odvodnja@zd.t-com.hr

 

- Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon HR

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje

- Zahtjev za pristup informacijama

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga - od rujna 2014.


Registar ugovora - javna nabava 2010.

Registar ugovora - javna nabava 2011.

Registar ugovora - javna nabava 2012.

Registar ugovora - javna nabava 2013.

Registar ugovora - javna nabava 2014.

Registar ugovora - javna nabava 2015.

Izjava

EU sufinanciranje projekta : Sredstva Strukturnih fondova EU


Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Popis darovanja u 2013. godini

Godišnje izvješće HZJZ za 2014. godinu

Natječaji

Aktualni natječaji


- Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove
Napomena: natječaj je objavljen „Narodnim novinama ” broj 6/2017 dana 20.01.2017. godine.

- Javni natječaj za za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Benkovca
Dokumentacija za nadmetanje

- Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
- Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto
Napomena: natječaj je objavljen „Narodnim novinama ” broj 3/2017 dana 11.01.2017. godine.

Arhiva


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Šopot (1)
- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Šopot (2)- Natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva “Benković” d.o.o. za usluge

- Natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva “Radio Benkovac” d.o.o.

- Natječaj za prijam u službu pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj   

Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu

Napomena: natječaj je objavljen u „Narodnim novinama ” broj 3/16 dana 08. siječnja 2016. godine od kada teku rokovi za prijavu

- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Arhiva

-Natječaj za imenovanje zapovjednika  Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca

-Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasca voditelja smjene

- Odluka o neizboru zapovjednika JVP Grada Benkovca

- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot

Napomena: natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Benkovca 17. studenog 2015. godine, a rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja


- Oglas za prijam u službu na određeno vijeme 

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Perušić

Napomena: natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Benkovca dana 14. travnja 2015. godine, a rok za prijavu je 8 dana od objave istog


- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu

- Poziv za testiranje kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu


 

- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


- Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Benkovca

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot 

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 05. prosinca 2014. godine, od kada teku rokovi za podnošenje ponuda 


- Natječaj za utvrđivanje 5. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a

Obrazac POS


 

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u poslovno-industrijskoj zoni Šopot 

Napomena: natječaj je objavljen na web stranici Grada Benkovca, dana 9. rujna 2014. godine, a rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja


 

Javni natječaj za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Benkovca

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 29. srpnja 2014. godine, a rok za prijavu je 60 dana od dana objave natječaja

- Prijavni obrazac


 

Javni natječaj za sufinanciranje Programa EnU obiteljskih kuća

Napomena: natječaj je objavljen na internet stranici Grada Benkovca, dana 24. srpnja 2014. godine, a rok za prijavu je 60 dana od dana objave istog

- Prijavni obrazac


 

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Benkovca
Natječaj za prijem u službu pročelnika/ca Upravnog odjela za opće, pravne i kadrovske poslove


 

Obavijest i upute kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj za radno mjesto

- Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 51/2014. dana 25. travnja 2014. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

- Oglas je objavljen i na stranicama HZZ-a dana 28. ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca

Natječaj objavljen dana 27.ožujka 2014.godine na web stranici www.benkovac.hr


 

Natječaj za prodaju građevinske parcele u poslovno - industrijskoj zoni Veljani

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici www.benkovac.hr dana 26.ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Buković

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 19. ožujka 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Buković

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 20. veljače 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot

Napomena: Obavijest o objavi natječaja objavljena je u dnevnom tisku Zadarski list dana 09. siječnja 2014. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenih na oglas za radno mjesto

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

- Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a dana 11.12.2013. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Javni natječaj - održavanje nerazvrstanih cesta 2013.-2017.


 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Benkovca za školsku (akademsku) godinu 2013./2014.

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 02. listopada 2013. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti

- Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca

- OBRAZAC - Prijava za stipendiju


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Šopot 

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 16. rujna 2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Benkovac

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 13. rujna 2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

- Poziv za javno nadmetanje

Grad Benkovac je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavio poziv za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zažtite od požara i tehnoloških eksplozija.

Natječaj je otvoren do 14. kolovoza 2013. do 10,00 sati.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, e-mail: is-gospodarstvo@benkovac.hr


 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Zavičajnog muzeja Benkovac

-Natječaj objavljen u HZZ dana 17.05.2013.g. vrijedi do 24.05.2013.g.

 


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijesti i upute kanditadima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mijesto


Natječaj za prikupljanje ponuda za prodju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 27.03.2013. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

Natječaj za zakup javne površine (objavljeno 26.ožujka 2013. na www.benkovac.hr)


 

Natječaj za prijem u službu

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto

- Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.140/12 dana 17. prosinca 2012. godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za radno mjesto

-Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a dana 13.prosinca 2012.godine od kada teku rokovi za prijavu na isti


 

NATJEČAJ za utvrđivanje 4. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 18.10.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građ. zemlj. u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 02.10.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građ. zemlj. u Poslovnoj zoni Šopot

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 27.06.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

POZIVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Zadarski list dana 24.04.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za zajedničku prodaju nekretnine (zemljište na kojem se nalazi poslovna zgrada autobusnog kolodvora)

Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija dana 11.04.2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

NATJEČAJ za utvrđivanje 3. dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a


NATJEČAJ za zakup javnih površina


NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Donji Karin, naselje Donji Karin

Napomena:Natječaj objavljen u dnevnom listu Zadarski list dana 06. veljače 2012. godine od kada teku rokovi za dostavu ponuda


 

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Benkovca

Napomena: Obavijest je objavljena u Narodnim novinama, broj 2/12 od dana 04. siječnja 2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda.


 

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Radio Benkovca

Napomena: Natječaj je objavljen na službenim stranicama HZZ-a dana 02. siječnja 2012. godine od kada teku rokovi za podnošenje molbe


 

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni Veljani


 

Natječaj za zajedniču prodaju nekretnina
Napomena: Natječaj objavljen u denvnom listu Slobodna Dalmacija dana 08. prosinca 2011. godine od kada teku rokovi za podnošenje ponuda


 

-N A T J E Č A J za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za k.o.Biljane Donje, Biljane Gornje,  Smilčić i Tinj (objavljeno u Zadarskom listu dana 07.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)

-Obrazac za kupnju

-Izjava o načinu plaćanja poljoprivrednog zemljišta

-Obrazac izjave da se protiv podnositelja ne vodi postupak.....

-Izjava o zakupu


-Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Buković (objavljeno u Vox glas Zadra - dnevne novine dana 06.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)


-Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-industrijskoj zoni Veljani (objavljeno u Vox glas Zadra - dnevne novine dana 06.listopada 2011. od kada teku rokovi za isti)


-Natječaj za dodjelu dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza na području Grada Benkovca


-Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Benkovca za k.o. Nadin

-Obrazac za kupnju

-Obrazac izjave o načinu plaćanja

-Obrazac izjave da se protiv podnositelja ne vodi postupak.....


 

-Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove vježbenika

(Obavijesti i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto)


-Javni natječaj za izbor članova/ica nadzornog odbora "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Benkovac


-Natječaj za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a


-Natječaj za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a


- Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Jagodnja Gornja, naselje Miranje


- Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih odjela Grada Benkovca


- Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Benkovca za 2010-11


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Benkovca


- Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za k.o. Biljane Donje, Biljane Gornje, Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Nadin, Raštević, Smilčić i Tinj


- Natječaj za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite zgrade Gradske uprave, osoba i imovine u zgradi


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- KARTA uz natječaj za prikupljane ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Natječaj za upis pristupnika na izvanredni STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (6 semestara) u akademskoj 2009./10. godini


- Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika na području grada Benkovca


- Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Benkovca za 2009-10


- Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT


- Obavijest o proširenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Šopot


- Natječaj za POS


- Natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: prijevoz pokojnika


- Natječaj za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a


- Za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ŠOPOT

karta2

index.jpg

Završena savjetovanja

Važni brojevi

RAD BENKOVAC,GRADSKA UPRAVA
ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12
TEL: 023/684-880
RADNO VRIJEME SA STRANKAMA: 07.30-11.30 (SVAKI RADNI DAN OSIM SRIJEDE I PETKA)KOMUNALNO PODUZEĆE BENKOVIĆ D.O.O.
DOMOBRANSKA 2
TEL: 023/684-153GRADSKA KNJIŽNICA BENKOVAC
ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA
TEL:023/681-182
RADI SVAKI DAN OD 08.00-19.00; SUBOTOM 08.00-12.00DJEČJI VRTIĆ “BUBAMARA” BENKOVAC
VELEBITSKA 3
TEL: 023/681-689; 023/681-144JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENKOVCA
DOMOBRANSKA 2
TEL:023/681-439; 023/682-068ŽUPNI URED BENKOVAC
TRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA
TEL: 023/681-433ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE - ISPOSTAVA BENKOVAC
STJEPANA RADIĆA 14
TEL: 194 (samo u hitnim slučajevima) ili putem Državne uprave za zaštitu i spašavanje na broj 112 (samo u hitnim slučajevima; FAX: 023/684-800AUTOBUSNI KOLODVOR
TRG ASSERIA 3
TEL: 023/681-000ŽELJEZNIČKI KOLODVOR
BENKOVAČKE BOJNE 9
TEL: 023/315-468HRVATSKA POŠTA
VUKOVARSKA 8
TEL: 023/681-012URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
TRG DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
TEL: 023/681-440; 023/681-522MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA
IVANA MEŠTROVIĆA 6
TEL: 023/201-920
RADNO VRIJEME: 08.00-13.30 (SVAKI DAN)DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA-URED ZA KATASTAR
IVANA MEŠTROVIĆA 7
TEL: 023/681-861
RADNO VRIJEME: 07.30-13.00 (SVAKI DAN)HZMO-ISPOSTAVA BENKOVAC
IVANA MEŠTROVIĆA 7
TEL: 023/681-009
RADNO VRIJEME: 08.30-13.00 (PON, SRI, PET)CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
IVANA MEŠTROVIĆA 8
TEL: 023/681-143
RADNO VRIJEME: 08.00-11.00 (OSIM SRIJEDE)
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
IVANA MEŠTROVIĆA 9
TEL: 023/681-420
RADNO VRIJEME: 09.00-10.30 (OSIM UTORKA)HZZO, ISPOSTAVA BENKOVAC
IVANA MEŠTROVIĆA 7
TEL: 023/681-162
RADNO VRIJEME: 07.30-14.30 (SVAKI DAN)OPĆINSKI SUD U BENKOVCU
STJEPANA RADIĆA 10
TEL: 023/684-900
RADNO VRIJEME: 08.30-12.00 (SVAKI DAN)FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA
STJEPANA RADIĆA
TEL: 023/353-162; 023/353-163OTP BANKA D.D.
VUKOVARSKA 8
TEL: 062/201-431SPLITSKA BANKA - SOCIETE GENERALE GROUP
TRG DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 1
TEL: 023/682-192HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU
ANTE STARČEVIĆA 2A
TEL: 023/681-110; 023/681-792HRVATSKE ŠUME, ŠUMARIJA BENKOVAC
ANTUNA MIHANOVIĆA
TEL: 023/681-364VETERINARSKA STANICA
RIVINE 1
TEL: 023/681-171ZAVIČAJNI MUZEJ BENKOVAC
OBITELJI BENKOVIĆ 6
TEL: 023/681-055HRVATSKI CRVENI KRIŽ
PETRA ZORANIĆA 5A
TEL: 023/681-118VODOVOD I ODVODNJA
KRALJA TOMISLAVA 11
TEL: 023/681-034POLICIJSKA POSTAJA BENKOVAC
STJEPANA RADIĆA 12
TEL: 023/345-839ELEKTRA , POGON BENKOVAC
KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 19
TEL: 023/681-021OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC
ANTUNA MIHANOVIĆA 21A
TEL: 023/681-853SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC
ANTUNA MIHANOVIĆA 19
TEL: 023/681-606KUD BRANIMIR BENKOVAC
DOMOBRANSKA 2
TEL: 023/681-204RADIO BENKOVAC
ANTE STARČEVIĆA 4
TEL: 023/681-224

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA