AKTUALNO

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Radio Benkovac

Radio Benkovac d.o.o – Benkovac osnovan je u svibnju 2006. godine.
S emitiranjem svog programa na frekvenciji 93.0 MHz započeo je 11.12.2006. godine. Pojava elektroničkog medija, prvog na ovom našem prostoru izazvalo je kod građana oduševljenje, a radio postaja Benkovac svojim kvalitetnim programom i odgovornim osobljem ubrzo je postala nezaobilazan čimbenik u životu lokalne sredine.
Osnovna djelatnost radio postaje Benkovac jest pružanje informacija građanima Grada Benkovca, kao i građanima šireg područja Benkovca, za koje područje je i korisnik koncesije. Također uloga Radio postaje Benkovac je i da zabavlja i educira građane obrađujući teme iz svih područja života (kulturnog, gospodarskog i opće društvenog).
Kako je Radio Benkovac mala radio postaja s 5 djelatnika, u početku se započelo s emitiranjem programa od 8 do 15 sati svakodnevno. Program Radija Benkovac je raznolik i bogat, pa tako pored informativnog programa, obrađuje razne teme o djeci, mladima, obitelji, zdravlju, gospodarstvu, poljoprivredi, kulturi, športu, vjerskom životu i sl.
U perspektivi Radio Benkovac ima namjeru poboljšati čujnost na šire područje (izgradnjom vlastitog odašiljača), kao i poboljšati i obogatiti program uvođenjem novih emisija i angažiranjem dodatnih honorarnih suradnika.

 

Link za radio benkovac: http://radiobenkovac.com/

 

Direktor, glavni urednik: Marin Lepur
Novinar- voditelj programa: Sanela Guzić; Mihovil-Mijo Brkić
Tehničar, ton majstor: Perica Dugonjić; Slavko Čerina

Gradska knjižnica

Gradska knjižnica Benkovac bogata je knjižnom građom koja danas broji preko 41.000 knjižnih jedinica s godišnjom nabavom cca 4.200 knjižnih jedinica u vrijednosti cca 420.000,00 kn. Knjižna građa se godišnje nabavlja kupnjom – zajedničkim sudjelovanjem Grada Benkovca i Ministarstva kulture, otkupom Ministarstva kulture i donacijama pojedinaca i kolektiva.

Ravnatelj: Mile Marić, prof.


Adresa: Šetalište kneza Branimira 46.
Telefon: 023/681-182
Faks: 023/681-182
e-mail: gk-benkovac@zd.htnet.hr


online katalog: http://161.53.142.3/lb06/search.html

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Bilješke uz financijsko izvješće

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2015.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. ožujka 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 30. rujna 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017.

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2018. - 30. lipnja 2018.

Dječji vrtić Bubamara

Dječji vrtić „Bubamara“ – Benkovac (http://www.djecjivrticbubamarabenkovac.hr/) javna je ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Vrtić je osnovan 1990. godine. Od 2008. godine Vrtić u svom sastavu ima dva objekta „Maslina“ u ulici Velebitskoj 1 i “Bubamara” u ulici Velebitskoj 3.,
U vrtiću su organizirani i provode se:
- 10-satni programi (7 skupina) u kojima je obuhvaćeno 130 djece,
- 5,5-satni program (jedna skupina) u kojoj je obuhvaćeno 40 djece,
-3- satni program predškole (2 skupine od ukupno 250 sati godišnje)-obuhvaćeno 45 djece,
-kratki program ranog učenja engleskog jezika (tri skupine)-obuhvaćeno 53 djece

U Vrtiću je zaposleno 30 djelatnika

Ravnateljica: Marija Mikulić
Adresa: Velebitska 1
Telefon: 023/681-689; 023/681-144
Faks: 023/681-689; 681-144
e-mail: dv.bubamara@zd.t-com.hr


- Statut

Financijsko izvješće 01-06.2017

Bilješke - financijsko izvješće 01-06. 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

NATJEČAJI

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

 

Natječaj za popunu radnog mjesta: PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj/ica, pola radnog vremena, na određeno vrijeme, jedna godina

 

Natječaj za odgojitelja/icu na pola radnog vremena 08.02.2018.


Odluka o poništenju natječaja za edukacijskog rehabilitatora/icu 22.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu za rad s djecom s teškoćama u razvoju 12.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu 12.12.2017.

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 12.12.2017.

Odluka o poništenju natječaja 21.11.2017.


Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 10.11.2017.

Natječaj za spremača/icu 25.10.2017.

Odluka o poništenju natječaja 14.08.2017.

Natječaj za logopeda 17.07.2017.

Natječaj za odgojitelja - stručno osposobljavanje 17.07.2017.

ODLUKA o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018.

Natječaj za odgojitelja/icu

Natječaj za psihologa

 

Natječaj za odgojitelje

 

Odluka o poništenju natječaja

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

Natječaj za odgojitelja - popuna radnog mjesta u Vukšiću

 

Natječaj za logopeda 18. listopada 2016.UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2018.

- Odluka o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku 2018./2019.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2018./2019.

- Prijava za upis u vrtić u kratki program odgojno-obrazovnog rada 

- Prijava za upis u program predškole

- Prijava za upis u redoviti program

 

 UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2017.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2016.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2015.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za predškolsku  2015./2016. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Izjava - Zakon o javnoj nabavi

- Plan nabave za 2015.

- Plan nabave za 2017. godinu

Benković d.o.o.

Komunalno poduzeće Benković d.o.o. Benkovac http://benkovic.hr/ osnovano je 01.12.2005. godine na Trgovačkom sudu u Zadru, u 100% vlasništvu Grada Benkovca kao jedinog osnivača.
Upravu Društva čini direktor, a ulogu Nadzornog odbora obavlja Gradonačelnik Grada Benkovca, dok je Gradsko Vijeće skupština društva.
Osnovne djelatnosti koje poduzeće obavlja su; održavanje zelenih površina, prikupljanje i odvoz smeća, održavanje i upravljanje sa grobljima, stočni sajam te ostale poslove.

Poduzeće ima ukupno 30 stalno zaposlena djelatnika, a u periodu pojačanih aktivnosti od 5-10 mjeseca upošljava 6 sezonskih djelatnika.

Služba čistoće kao i ostali tehnički poslovi na broj 023/681-073
Služba zajedničkih poslova (računovodstvo i ostali administrativni poslovi) 023/684-153

http://benkovic.hr/usluge/odvoz-otpada

Adresa: Domobranska 2
Telefon: 023/684 153; 023/681 073
Faks: 023/684 153

 

- Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

- Plan nabave za 2012.godinu

- Financijski plan i plan nabave za 2013. godinu

- Izjava direktora Benković d.o.o.

Vodovod i odvodnja

MB:03387038

OIB:62529089333

Broj zaposlenih:41

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac je komunalno poduzeće čiji je osnivač Grad Benkovac i susjedne općine. Djelatnost ovog poduzeća je sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Komunalno poduzeće upravlja crpnim satnicama i precrpnim postajama, te vodospremama na području Grada Benkovca i Općine Polača.
Komunalno poduzeće upravlja kolektorom otpadnih voda na području grada Benkovca, te pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Od opreme posjeduju:1 veći kamion (10 tona), 4 kamioneta, 1 kombinirku i 3 osobna vozila.

Djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Struktura vlasništva: 75,88 % u vlasništvu Grada Benkovca; 14,84% u vlasništvu Općine Polača; 9,28% u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke

Direktor: Hrvoje Bura, ing.
Adresa: Ul. kralja Tomislava 11.
Telefon: 023/681-034
Fax: 023/681-187


PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt - službenik za informiranje

Zorka Žutelija

tel:  023 681 034
fax: 023 681 187
e-mail: vodovod.i.odvodnja@zd.t-com.hr

 

- Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon HR

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje

- Zahtjev za pristup informacijama

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga - od rujna 2014.


Registar ugovora - javna nabava 2010.

Registar ugovora - javna nabava 2011.

Registar ugovora - javna nabava 2012.

Registar ugovora - javna nabava 2013.

Registar ugovora - javna nabava 2014.

Registar ugovora - javna nabava 2015.

Izjava

EU sufinanciranje projekta : Sredstva Strukturnih fondova EU


Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Popis darovanja u 2013. godini

Godišnje izvješće HZJZ za 2014. godinu

Error: No articles to display

grb benkovac

7°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 84%

Vjetar: 12.87 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA