AKTUALNO

 

 

 

 

 

 

 


E - SAVJETOVANJE

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Zavičajni muzej

Prvi početci skupljanja muzejske građe i predmeta na benkovačkom području započinju još krajem 19. st kada su velikaške benkovačke obitelji (Novakovići, Jurković) u skladu s duhom tadašnje Europe prikupljale arheološku i etno građu kao kolekcionari za privatne zbirke.
Obnovom Kaštela Benković 1977. g. pri Narodnom sveučilištu Benkovac u prostorima samog kaštela započela je s djelovanjem mala zavičajna zbirka koja je nastala zahvaljujući nekolicini  entuzijasta koji su svoje kolekcije predali kao temelj za osnivanje Zavičajnog muzeja benkovačkog kraja, što je prvi zapis postojanja muzejske djelatnosti u Benkovcu.

Zavičajni muzej Benkovac osnovan je 1983. g., tada u sastavu Narodnog sveučilišta Benkovac. Muzej se bavio prikupljanjem arheološke, etnološke te kulturno povijesne građe sa šireg benkovačkog područja. Prema podatcima koji su sačuvani prije Domovinskog rata muzej je imao bogatu arheološku zbirku sa preko 15000 predmeta, etnološku zbirku sa oko 150 predmeta, kulturno-povijesnu zbirku, kao i zbirku fotografija, razglednica, te bogatu knjižnicu. Bio je uređen arheološki postav muzeja, djelomično etno postav te se dalje radilo na obradi i prikupljanju građe s brojnih lokaliteta benkovačkog kraja.
Djelovanje muzeja, prekinuto Domovinskim ratom 1991.-1995. (kad je nestao dio muzejske građe, a inventarne knjige i dio dokumentacije o građi je potpuno nestao) nastavljeno je 1996. g. u sklopu Arheološkog muzeja iz Zadra. Dio etnografske građe sklonjen je nakon "Oluje" u Zavičajni muzej u Biogradu na Moru, a arheološke građe u Arheološki muzej Zadar. U prosincu 2010. g. nakon dugih 15. godina veliki dio arheološke građe skupa s dokumentacijom vraćen je iz Arheološkog muzeja Zadar, kao i cjelokupna etnografska zbirka koja je vraćena iz Zavičajnog muzeja Biograd
Od 2007. g. Zavičajni muzej Benkovac djeluje kao samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Benkovac. Sredstva za rad Muzeja osigurava Grad Benkovac u svom proračunu. Djelokrug djelovanja Zavičajnog muzeja Benkovac odnosi se na prostor bivše općine Benkovac.
Kako su ratna stradanja i zub vremena učinila štetu na građi i djelomično na samom objektu (Kaštel Benković iz 15. st. – zaštićeni spomenik kulture od nacionalne važnosti) uz potporu Grada Benkovca i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u suradnji s konzervatorima i MDC-om, u izradi je izvedbeni projekt uređenja Zavičajnog muzeja Benkovac kojim se planira napraviti novi prostorni raspored, te građevinski urediti radni prostor. Paralelno se izrađuje muzeološka koncepcija i sukladno njoj urediti će se sklop kaštela Benković kao ishodišna točka za upoznavanje prošlosti benkovačkog kraja i mjesto gdje bi se dobile sve informacije za samostalno istraživanje bogatih spomenika kulturno-povijesne baštine.

Uredit će se stalni postavi i oformiti neke nove zbirke (prirodoslovna zbirka, zbirka Domovinskog rata, zbirka kamenoklesarstva) kojima bi trebala biti prezentirana cjelokupna povijest Ravnih kotara i Bukovice, od prapovijesti do modernog doba. Bit će prezentirana povijest kamenoklesartva i obrade kamena koja na benkovačkim prostorima ima tisućljetnu tradiciju, po kojoj je benkovački kraj i danas prepoznat u Hrvatskoj, ali i šire. Tako bi bogata prošlost ovog kraja bila prezentirana na suvremen način i prema standardima moderne muzejske prakse.
Stručni muzeološki rad nastavlja se obradom građe arheološke zbirke koje već ima znatan broj, koja će uz dio koji je vraćen iz Arheološkog muzeja Zadra, kao i predmete s novih istraživanja s Aserije te drugih lokaliteta šireg benkovačkog područja postati dio stalnog arheološkog postava koji će biti smješten u kuli kaštela, a koji će s lapidarijem i zbirkom kamenih spomenika pričati o najstarijoj povijesti i životu šireg benkovačkog područja. Nadalje analizom etnografske zbirke koja je vraćena i povratom predmeta iz Biograda te novim prikupljanjem građe prikazat će se život stanovnika benkovačkog kraja kroz zadnjih 100 godina. Uređenjem kulturno-povijesnih zbirki koje zahtijevaju intenzivnije prikupljanje dokumentacije i građe prikazat će se urbani razvoj grada Benkovca te povijesni prikaz razvoja Kaštela. Sve skupa činit će stalne postave Zavičajnog muzeja Benkovac koji će time prezentirati razvoj grada Benkovca i šireg benkovačkog kraja, kao i bogatu kulturno povijesnu i prirodnu baštinu, koja smještajem u spomeniku kulture Kaštelu Benković još više dobiva na vrijednosti.
Zavičajni muzej Benkovac, osim muzejskog posla priređuje u suradnji s Gradom Benkovcem, Turističkom zajednicom Grada Benkovca, KUD-om Branimir Benkovac, klapom Asseria, te drugim udrugama i institucijama Grada Benkovca razne kulturne priredbe: smotra klapa, Etno festival, kazališne predstave, radionice i tečajevi očuvanja tradicionalnih zanata, izložbe, vodiče.

Muzej pruža usluge stručnog vodstva grupa po muzeju – Kaštel Benković, arheološkom parku Asseria, lokalitetu Kličevica te Karin – franjevački samostan.
U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Benkovca i KUD-om Branimir Benkovac pristupilo se izradi autohtonih suvenira benkovačkog kraja (vez četverokuka te replike staklenih posuda s Aserije punjene vinom Benkovački rose).


 

Ravnatelj:Marin Ćurković, dipl.arh.
Adresa: Obitelji Benković 6. 

Telefon: 023/681-055

E-mail: muzej.benkovac@gmail.com

Radno vrijeme: 08.00 -14.00

Otvoreno za posjetitelje
- ljeti (2. ožujka – 31. listopada) ponedjeljak – petak 9 – 14
- zimi (1. studenog – 1. ožujka) ponedjeljak – petak 9 – 14 ili uz najavu

Muzej u svom sastavu sadrži:
- muzejske zbirke
- arheološka zbirka
- etnološka zbirka
- kulturno – povijesna zbirka
- zbirka domovinskog rata
- zbirka kamenih spomenika
- dokumentacijsku zbirku
- fototeka
- muzejsku knjižnicu (dostupna stručnjacima)

 

Proračun za razdobje 1. siječnja 2014 - 31. prosinca 2014.

- Bilješke uz financijske izvještaje

Proračun za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

- Bilješke uz financijske izvještaje


Proračun za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.


 

View the embedded image gallery online at:
http://benkovac.hr/izdvojeno?start=60#sigProGalleriacbd0d16568

Radio Benkovac

Radio Benkovac d.o.o – Benkovac osnovan je u svibnju 2006. godine.
S emitiranjem svog programa na frekvenciji 93.0 MHz započeo je 11.12.2006. godine. Pojava elektroničkog medija, prvog na ovom našem prostoru izazvalo je kod građana oduševljenje, a radio postaja Benkovac svojim kvalitetnim programom i odgovornim osobljem ubrzo je postala nezaobilazan čimbenik u životu lokalne sredine.
Osnovna djelatnost radio postaje Benkovac jest pružanje informacija građanima Grada Benkovca, kao i građanima šireg područja Benkovca, za koje područje je i korisnik koncesije. Također uloga Radio postaje Benkovac je i da zabavlja i educira građane obrađujući teme iz svih područja života (kulturnog, gospodarskog i opće društvenog).
Kako je Radio Benkovac mala radio postaja s 5 djelatnika, u početku se započelo s emitiranjem programa od 8 do 15 sati svakodnevno. Program Radija Benkovac je raznolik i bogat, pa tako pored informativnog programa, obrađuje razne teme o djeci, mladima, obitelji, zdravlju, gospodarstvu, poljoprivredi, kulturi, športu, vjerskom životu i sl.
U perspektivi Radio Benkovac ima namjeru poboljšati čujnost na šire područje (izgradnjom vlastitog odašiljača), kao i poboljšati i obogatiti program uvođenjem novih emisija i angažiranjem dodatnih honorarnih suradnika.

 

Link za radio benkovac: http://radiobenkovac.com/

 

Direktor, glavni urednik: Marin Lepur
Novinar- voditelj programa: Sanela Guzić; Mihovil-Mijo Brkić
Tehničar, ton majstor: Perica Dugonjić; Slavko Čerina

Benković d.o.o.

Komunalno poduzeće Benković d.o.o Benkovac osnovano je 01.12.2005. godine na Trgovačkom sudu u Zadru, u 100% vlasništvu Grada Benkovca kao jedinog osnivača.
Upravu Društva čini direktor, a ulogu Nadzornog odbora obavlja Gradonačelnik Grada Benkovca, dok je Gradsko Vijeće skupština društva.
Osnovne djelatnosti koje poduzeće obavlja su; održavanje zelenih površina, prikupljanje i odvoz smeća, održavanje i upravljanje sa grobljima, stočni sajam te ostale poslove.

Poduzeće ima ukupno 30 stalno zaposlena djelatnika, a u periodu pojačanih aktivnosti od 5-10 mjeseca upošljava 6 sezonskih djelatnika.

Služba čistoće kao i ostali tehnički poslovi na broj 023/681-073
Služba zajedničkih poslova (računovodstvo i ostali administrativni poslovi) 023/684-153

Adresa: Domobranska 2
Telefon: 023/684 153; 023/681 073
Faks: 023/684 153

 

- Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

- Plan nabave za 2012.godinu

- Financijski plan i plan nabave za 2013. godinu

- Izjava direktora Benković d.o.o.

Gradska knjižnica

Gradska knjižnica Benkovac bogata je knjižnom građom koja danas broji preko 41.000 knjižnih jedinica s godišnjom nabavom cca 4.200 knjižnih jedinica u vrijednosti cca 420.000,00 kn. Knjižna građa se godišnje nabavlja kupnjom – zajedničkim sudjelovanjem Grada Benkovca i Ministarstva kulture, otkupom Ministarstva kulture i donacijama pojedinaca i kolektiva.

Ravnatelj: Mile Marić, prof.


Adresa: Šetalište kneza Branimira 46.
Telefon: 023/681-182
Faks: 023/681-182
e-mail: gk-benkovac@zd.htnet.hr


online katalog: http://161.53.142.3/lb06/search.html

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Bilješke uz financijsko izvješće

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2015.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. ožujka 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 30. rujna 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2016.

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017.

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2018. - 30. lipnja 2018.

Dječji vrtić Bubamara

Dječji vrtić „Bubamara“ – Benkovac javna je ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Vrtić je osnovan 1990. godine. Od 2008. godine Vrtić u svom sastavu ima dva objekta „Maslina“ u ulici Velebitskoj 1 i “Bubamara” u ulici Velebitskoj 3.,
U vrtiću su organizirani i provode se:
- 10-satni programi (7 skupina) u kojima je obuhvaćeno 130 djece,
- 5,5-satni program (jedna skupina) u kojoj je obuhvaćeno 40 djece,
-3- satni program predškole (2 skupine od ukupno 250 sati godišnje)-obuhvaćeno 45 djece,
-kratki program ranog učenja engleskog jezika (tri skupine)-obuhvaćeno 53 djece

U Vrtiću je zaposleno 30 djelatnika

Ravnateljica: Marija Mikulić
Adresa: Velebitska 1
Telefon: 023/681-689; 023/681-144
Faks: 023/681-689; 681-144
e-mail: dv.bubamara@zd.t-com.hr


- Statut

Financijsko izvješće 01-06.2017

Bilješke - financijsko izvješće 01-06. 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017.

NATJEČAJI

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

 

Natječaj za popunu radnog mjesta: PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj/ica, pola radnog vremena, na određeno vrijeme, jedna godina

 

Natječaj za odgojitelja/icu na pola radnog vremena 08.02.2018.


Odluka o poništenju natječaja za edukacijskog rehabilitatora/icu 22.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu za rad s djecom s teškoćama u razvoju 12.12.2017.

Natječaj za odgojitelja/icu 12.12.2017.

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 12.12.2017.

Odluka o poništenju natječaja 21.11.2017.


Natječaj za edukacijskog rehabilitatora/icu 10.11.2017.

Natječaj za spremača/icu 25.10.2017.

Odluka o poništenju natječaja 14.08.2017.

Natječaj za logopeda 17.07.2017.

Natječaj za odgojitelja - stručno osposobljavanje 17.07.2017.

ODLUKA o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018.

Natječaj za odgojitelja/icu

Natječaj za psihologa

 

Natječaj za odgojitelje

 

Odluka o poništenju natječaja

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

Natječaj za odgojitelja - popuna radnog mjesta u Vukšiću

 

Natječaj za logopeda 18. listopada 2016.UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2018.

- Odluka o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku 2018./2019.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2018./2019.

- Prijava za upis u vrtić u kratki program odgojno-obrazovnog rada 

- Prijava za upis u program predškole

- Prijava za upis u redoviti program

 

 UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2017.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2017./2018. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2016.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za pedagošku godinu 2016./2017. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA 2015.

- Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Bubamara" Benkovac za predškolsku  2015./2016. godinu

- Prijava za upis u vrtić

- Prijava za upis u program predškole

 

Proračun za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014.

- Izjava - Zakon o javnoj nabavi

- Plan nabave za 2015.

- Plan nabave za 2017. godinu

Error: No articles to display

grb benkovac

20°C

Većinom oblačno

Vlažnost 64%

Vjetar: 11.27 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA