AKTUALNO

 

 

 

 

 

 

 


E - SAVJETOVANJE

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Službenik za informiranje

Kontakt-službenik za informiranje

Stela Filipi

tel: 023 684 880
fax: 023 684 882
e-mail: filipi@benkovac.hr

 

Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon.hr

- Zahtjev za pristup informacijama

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

- ODLUKA o odredivanju službene osobe za informiranje

- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 12/14) na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

- Ispravak kriterija za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 15/14) na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

 

- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu     
- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

 

Sajam

Pravo održavanja sajmova u kasnom srednjem vijeku bila je glavna povlastica nekog mjesta, a nastavila se i u doba carice Marije Terezije u 18. stoljeću.

Priča o Benkovačkom stočnom sajmu započinje prije stotinu godina kada je u samom centru mjesta Benkovac, svakog 10-og u mjesecu (tijekom ljeta), organiziran veliki stočni sajam. Iz cijele Dalmacije, sa dalekog juga, sa sjevere Hrvatske, iz cijele Slavonije slijevale bi se kolone poljoprivrednika, trgovaca, nakupaca, obrtnika i znatiželjnika ne bi li pronašla robu zbog koje su krenuli na sajam.

View the embedded image gallery online at:
http://benkovac.hr/izdvojeno?start=45#sigProGalleria0184ec2460

 


 

Stoljetna tradicija učinila je od Benkovačkog sajma ne samo centar cijele Dalmacije svakog mjeseca, već i neizostavni gospodarski i turistički sadržaj Grada koji svaki put iznova iznenađuje brojem posjetitelja koji preraste brojku od 10.000 posjetitelja.

Danas je Benkovački sajam smješten van centra grada na dijelu zemljišta koje se nalazi uz glavnu prometnicu Benkovac-Karin, ukupne površine 5.9 ha.
Povoljan geoprometni položaj, vlastiti poljoprivredni resursi te ljudi koji tradicionalno žive od poljoprivrede i autohtonih zanata glavni su pokretač razvitka kraja.

Ovisno o godišnjem dobu, sajam je tako i obojen-tako da svaki mjesec ima svoje udarne proizvode. Na sajmu sve bruji od šušura, a i od povika „pošto kume“, „prodano“, „kupljeno“… svega je na sajmu u Benkovcu, pa i šale i smijeha.

Doći na benkovački sajam, a ne biti viđen, popričati i izmijeniti iskustva s prijateljima isto je kao doći u Rim, a ne vidjeti Papu.

Ponuda benkovačkog sajma: Prigorci, Podravci i Međimurci iz svojih mlinova dovoze brašno, Varaždinci, Bjelovarci telad, a Slavonci ponajviše svinje i odojke... dok uvijek gostoljubivi domaćini se pobrinu za bogatu gastronomsku ponudu (janjetina s ražnja, odojak, jela ispod peke te raznovrsno ravnokotarsko vino).

Ako nikad niste bili na Benkovačkom sajmu, svratite idućeg 10.-og u mjesecu.

Dobro došli!!!

View the embedded image gallery online at:
http://benkovac.hr/izdvojeno?start=45#sigProGalleriad33495c27f

Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela određena u statutu grada.
Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora na madat od 4 godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi:
-program rada mjesnog odbora,
-poslovnik,
-financijski plan,
-godišnji obračun,
-druge poslove određene zakonom i statutom.

Predsjednik mjesnog odbora za poslove iz svog djelokruga odgovoran je gradonačelniku grada.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori na području Grada Benkovca su:
Benkovac, Benkovačko Selo, Bjelina, Buković, Bulić, Brgud, Bruška, Dobra Voda, Donje Biljane, Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Tinjske, Medviđa, Miranje, Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji, Podlug, Podgrađe, Popovići, Pristeg, Prović, Radašinovci, Raštević, Rodaljice, Smilčić, Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad, Zapužane.

- Popis predsjednika i članova Mjesnih odbora

Error: No articles to display

grb benkovac

16°C

vjetrovit

Vlažnost 55%

Vjetar: 59.54 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA