AKTUALNO

 

 

 

 

 

 

 


E - SAVJETOVANJE

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Službene odluke

2018. godina

 

 

2017. godina

 

 

2016. godina

 27. travnja 2015.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

04. rujna 2014.
Odluka o socijalnoj skrbi

23.prosinca 2013.

ODLUKA o porezima Grada Benkovca

01.kolovoza 2013.

ODLUKA o cijeni vodnih usluga

08.  travnja 2013.

ODLUKA o komunalnom doprinosu

15.listopada 2012.

ETIČKI KODEKS Gradske uprave Grada Benkovca

05. listopada 2012.

ODLUKA o utvrđivanju radnog vremena Gradske uprave Grada Benkovca
01. lipnja 2011.

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Benkovca
07. listopada 2009.

ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 17. veljače 2009.
ODLUKA o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje

17. veljače 2009.
O D L U K A o ukljucivanju Grada Benkovca u Drugi provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS

22. listopada 1998.
Odluka o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca

Grb i zastava

Grb
U poluokruglom štitu u plavom, udesno iz dna izlazeći žuto-zlatni grifon, drži ljiljan (prirodno) - bijeli cvijet na zelenoj sablji.

grb m  grb s m


 

Zastava
Zastava je plave boje, dimenzijama mojera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb grada obostrano, obrubljen zlatno / žutom trakom.

zastava m

 

 

Financijska izvješća

 

2018.

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine

 Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće od 1. sliječnja do 30. lipnja 2018. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za period od 1.siječnja do 30.lipnja 2018. godine

- Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka 2018. godine


2017.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće

- Financijsko izvješće od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće


2016.

- Konsolidirano financijsko izvješće od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće

- Financijsko izvješće od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
Bilješke uz financijsko izvješće


2015.

- Financijsko izvješće od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Bilješke uz financijsko izvješće

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopad 2015. do 31. prosinac 2015.

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje


2014.

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- Izvještaj o novčanim tijekovima

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

- Bilanca

- Izvještaj o obvezama

- Opis dodatne kontrole

- Šifre

Plan razvoja turizma

Plan razvoja turizma destinacije Benkovac

Naručitelj:
Gradsko poglavarstvo grada Benkovca
Voditelj projekta:
Dr.sc. Renata Tomljenović
Autori:
Dr. sc. Renata Tomljenović
Dr. sc. Eduard Kušen
Mr. sc. Zvjezdana Hendija
Zagreb, rujan 2005.


- Plan razvoja turizma destinacije Benkovac u pdf formatu

Error: No articles to display

grb benkovac

17°C

vjetrovit

Vlažnost 55%

Vjetar: 62.76 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA