AKTUALNO

 

 

 

 

 

 

 


E - SAVJETOVANJE

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Izbori za vijeća Mjesnih odbora 2018

 1. Obavijest o održavanju izbora za MO 2018.
 2. Obavijest o redoslijedu izbornih radnja
 3. Obvezatne upute broj 1 - 2018. godina
     - OMS-1 Prijedlog liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora,
     - OMS-1/7 Prijedlog liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora,
     - OMS-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove Vijeća mjesnih odbora,
     - OMS-2/7 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove Vijeća mjesnih odbora,
     - OMS-2/P Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača za članove Vijeća mjesnih odbora
     - OMS-3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana mjesnog odbora
 4. Obvezatne upute broj 2- 2018. godina

      a) OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      b) OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto.

      c) OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-VI o načinu uređenja biračkog mjesta

5. Broj birača iz registra birača s brojem potpisa (za kandidacijske liste grupe birača)

ODLUKE o prihvaćanju i objavljivanju pojedinačnih kandinacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih obora na području Grada Benkovca 

ODLUKA o prihvaćanju i objavljivanju zbirne kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta

RJEŠENJA o imenovanju biračkih odbora

 

RJEŠENJE o objavi rezultata izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca

5. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Benkovac kao javni naručitelj,  objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- OPG Iva Bulić, Korlat 102.

Javna nabava

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Grada Benkovca prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Grada Benkovca kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE:

U skladu sa točkom V. podtočkom 5. Kodeksa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propis i akata (“Narodne novine” broj 140/09),  imenuje se koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:


Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću

Error: No articles to display

grb benkovac

16°C

vjetrovit

Vlažnost 55%

Vjetar: 59.54 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA