AKTUALNO

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Grada Benkovca prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Grada Benkovca kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE:

U skladu sa točkom V. podtočkom 5. Kodeksa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propis i akata (“Narodne novine” broj 140/09),  imenuje se koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:


Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću

Popis vijećnika

 1. Boris Erceg (HDZ)

  boris erceg

  Predsjednik Gradskog vijeća, Predsjednik Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost, predsjednik Povjerenstva za odnose s inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama

 2. Milica Stijepić (HDZ)

  milica stijepic

  Potpredsjednica Gradskog vijeća, predsjednica Povjerenstva za predstavke i pritužbe i članica Povjerenstva za priznanja i odlikovanja

 3. Branko Guzić (nezavisna lista Frane Tokića)

  branko guzic

  Potpredsjednik Gradskog vijeća i član Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost

 4. Branko Kutija (HDZ)

  branko kutija

  Član Povjerenstva za izbor i imenovanje

 5. Ante Erlić (HDZ)

  ante erlic

  Član Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost, član Povjerenstva za izbor i imenovanje

 6. Romeo Čerina (HDZ)

  rmeo cerina

  Član Povjerenstva za predstavke i pritužbe, član Mandatnog povjerenstva

 7. Marija Orlović (HDZ)

  marija orlovic

  Predsjednica Povjerenstva za obračun proračuna i članica Povjerenstva za izbor i imenovanje

 8. Krešimir Marić (HDZ)

  kresimir maric

  Predsjednik Povjerenstva za priznanja i odlikovanja, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 9. Nikola Šegota (HDZ)

  nikola segota

  Član Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost, član Mandatnog povjerenstva

 10. Branko Arbanas (HDZ)

  branko arbanas

  Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima i član Povjerenstva za obračun proračuna, Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje

 11. Josip Kamber (nezavisna lista Frane Tokića)

  josip kamber

  Član Povjerenstva za priznanja i odlikovanja, član Povjerenstva za izbor i imenovanje

 12. Borna Nimac (nezavisna lista Frane Tokića)

  borna nimac

  Član Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima

 13. Zoran Ledenko (nezavisna lista Frane Tokića)

  zoran ledenko

  Član Povjerenstva za predstavke i pritužbe

 14. Jure Prgomet (nezavisna lista Frane Tokića)

  jure prgomet

  Član povjerenstva za odnose s inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama

 15. Sanja Perica (nezavisna lista Frane Tokića)

  sanja perica

  Član Povjerenstva za popis i procjenu štete od elementarnih nepogoda

 16. Jovan Bojanić (DSS)

  jovan bojanic

 17. Djuka Katarina Vrcelj (SDSS)

  djuka katarina vrcelj

Error: No articles to display

grb benkovac

21°C

oblačno

Vlažnost 93%

Vjetar: 28.97 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA